Larp Studies Seminar

29.04.2017, Poznań, Polska

 

Kliknij by zarezerwować miejsce

Facebook

Plan konferencji i agenda

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze Larp Studies Seminar (Larpowe Seminarium Naukowe): debatę poświęconą teatralnym grom fabularnym (live-action role playing), które odbędzie się 29.04.2017 w Poznaniu w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

Dyskusja na temat larpów jako medium, formy sztuki i zjawiska społecznego rozwijała się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Zainicjowała ją nordycka społeczność larpowa, w której międzynarodowa wymiana pomysłów, praktyk i teorii larpowych koncentruje się wokół konferencji Knutepunkt/Solmukohta, odbywającej się corocznie od roku 1997. Ukształtowany w głównej mierze przez praktyków – projektantów, pisarzy, organizatorów, graczy, pedagogów dramy – dyskurs nordycki współtworzony był także przez środowisko akademickie, korzystał z akademickich teorii, sam również wpłynął na naukową refleksję nad larpami, rozwijaną nie tylko w krajach nordyckich. Wieloaspektowa natura larpów wymaga interdyscyplinarnego podejścia, co znalazło odzwierciedlenie w szeregu publikacji z całego obszaru humanistyki i nauk społecznych, jak i niektórych nauk ścisłych (np. nauki o systemach).

Potrzeba naukowych badań nad larpami znacząco wzrosła w ciągu kilku ostatnich lat, gdy medium to weszło do repertuaru szeregu ustabilizowanych gałęzi gospodarki, takich jak turystyka, edukacja, organizacja eventów, projektowanie doświadczeń (experience design) czy rozrywka medialna. W gruncie rzeczy larp stał się branżą samą w sobie, odnotowując coraz większą liczbę publikacji, nagród, projektów grantowych czy konferencji specjalistycznych. Postępująca profesjonalizacja i publiczna rozpoznawalność larpów zbiegła się w czasie ze rozwojem akademickich badań nad niekomputerowymi grami fabularnymi w Europie i Ameryce (jak i z pojawieniem się badania i projektowania larpów w programach studiów). Artykuły naukowe na temat larpów pojawiają się regularnie w International Journal of Role-Playing, Analog Game Studies i Wyrd Con Companion, jak i przedstawiane są na konferencjach dotyczących badania gier, np. DiGRA RPG Summit and CEEGS, by wymienić tylko te najważniejsze.

Prelegenci zaproszeni na Larpowe Seminarium Naukowe posiadają podwójne kompetencje jako larpowi specjaliści, gdyż łączą formalny rygor badań naukowych z rozległym doświadczeniem praktycznym jako twórcy larpów. Wszyscy wnieśli znaczący wkład do dostępnej literatury ‘larpologicznej’, a teraz podejmą debatę nad obecnym stanem badań i perspektywami rozwoju ‘larpoznawstwa’ w przyszłości.

Do uczestnictwa w debacie gorąco zachęcamy publiczność: zapraszamy badaczy, edukatorów, projektantów, studentów i wszystkich zainteresowanych poważną, akademicką refleksją na temat gier fabularnych (w języku angielskim!). Wydarzenie odbędzie się w ramach Festiwalu Fantastyki Pyrkon, więc do wejścia na teren festiwalu niezbędny będzie bilet na Pyrkon. Poza tym seminarium dostępne jest bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych uczestników.

Organizatorzy:

Organizatorami Larpowego Seminarium Naukowego są: Polskie Towarzystwo Badania Gier (PTBG), Festiwal Fantastyki Pyrkon, Instytut Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rada programowa:

  • dr Jerzy Szeja - przewodniczący PTBG

  • dr Michał Mochocki - adiunkt UKW/przewodniczący bydgoskiego oddziału PTBG

  • dr Augustyn Surdyk - adiunkt UAM / skarbnik PTBG, przewodniczący poznańskiego oddziału PTBG

Komitet organizacyjny:

  • dr Michał Mochocki - adiunkt UKW/przewodniczący bydgoskiego oddziału PTBG

  • mgr Mateusz Makowski - doktorant UKW

  • Dominik Kopeć - organizator ds. Strefy Fabularnej na Festiwalu Fantastyki Pyrkon

UWAGA: Atrakcja prowadzona jest w całości w języku angielskim!