Tak jak w latach ubiegłych podczas Festiwalu chętnych uczestników edukować będą wolontariusze zaangażowani w działania SCORA – Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS oraz SCOPH – Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego. Projektami SCORA, o których możecie dowiedzieć się podczas Pyrkonu, będą: Pink Lips – poświęcony profilaktyce raka szyjki macicy, i Think Pink – poświęcony profilaktyce nowotworów piersi. W ramach projektu „Marrow Hero” ze SCOPH wolontarusze będą zachęcać do oddawania krwi oraz rejestracji jako potencjalni dawcy komórek macierzystych szpiku kostnego.

Koniecznie odszukajcie ich w tłumie!