Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Pyrkon Logo Pyrkon

Dariusz Halabowski

Dariusz Halabowski

Dariusz Halabowski jest doktorantem Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w badaniach hydrobiologicznych dotyczących słodkowodnych organizmów, w szczególności bezkręgowców i roślin wodnych.
Działalność popularyzatorską rozpoczął w 2013 udziałem w międzynarodowym wydarzeniu pt. Fascynujący Świat Roślin. Następnie włączał się aktywnie do prowadzenia zajęć podczas corocznie organizowanej Nocy Biologów i Śląskiego Festiwalu Nauki. Poza tym jest edukatorem przyrodniczym w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie, gdzie prowadzi autorskie warsztaty dla różnego rodzaju odbiorców i od trzech lat uczestniczy w projekcie edukacyjnym dla gości ŚOB w Mikołowie. Podczas tych zajęć porusza nie tylko tematy dotyczące pracy doktorskiej, ale także tematy dotyczące całego środowiska przyrodniczego i zachodzących w nim procesów. Jego popularnonaukowa działalność polega także na wkraczaniu do szkół podstawowych i liceów ze swoimi zajęciami, a podczas krajowej konferencji prowadził warsztaty dla naukowców. Prowadzone zajęcia i warsztaty odbywają się w szelaki sposób, w formie wykładów, wycieczek, eksperymentów i zajęć interaktywnych. Ponadto jest autorem kilku artykułów popularnonaukowych.
Działalność popularyzatorska naszego gościa została doceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz portal Nauka w Polsce, za sprawą czego został wybrany laureatem konkursu Popularyzator Nauki 2018.
Za swój największy sukces uważa łączenie działalności popularnonaukowej z pracą naukową, czego dowodem jest udział w licznych konferencjach naukowych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, prezentując wystąpienia w postaci prezentacji i posterów. Opublikował blisko 20 artykułów naukowych. Kierował projektem naukowym i brał udział w projekcie krajowym realizowanym przez Politechnikę Śląską, a obecnie bierze udział w projekcie międzynarodowym realizowanym przez 21 krajów. Zarówno za działalność naukową, popularnonaukową oraz na rzecz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach uzyskał w 2019 roku wyróżnienie JM Rektora UŚ.