Przeskocz do treści Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018

Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018

§ 1
[Przedmiot regulacji]

Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przebywania na terenie pawilonów noclegowych i restrykcji odnośnie rzeczy w noszonych na ich teren.

§ 2
[Zasady ogólne]

1. Festiwal Fantastyki Pyrkon 2018 umożliwia uczestnikom imprezy z ważną akredytacją skorzystanie z przestrzeni noclegowej bez uiszczenia dodatkowego wynagrodzenia.
2. Uczestnicy przebywający na terenie hali noclegowej zobowiązani są do przestrzegania zasad ujętych w dalszej części Regulaminu, z szczególnym uwzględnieniem poszanowania komfortu oraz prywatności innych uczestników. Za odstępstwa od Regulaminu Organizator może nakazać opuszczenie terenu hali noclegowej.
3. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu imprezy oraz stracić identyfikator uprawniający do przebywania na Pyrkonie.
4. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.

§ 3
[Dostępne hale noclegowe]

1. Podczas trwania imprezy w celu noclegowym udostępnione są hale: 3 (parter) oraz 3A (parter+antresola) w godzinach od 10:00 18 maja 2018 r. do 19:30 20 maja 2018 r.
2. Z przestrzeni wypoczynkowej na antresoli w pawilonie 3 mogą korzystać wyłącznie Wolontariusze i osoby z Zabezpieczenia.
3. Nie ma możliwości poruszania się po antresoli poza wyznaczonymi przez Organizatora obszarami.

§ 4
[Korzystanie z prądu]

1. Na terenie hal noclegowych obowiązuje całkowity zakaz podpinania się do prądu.
2. Jedynym miejscem, w którym istnieje możliwość skorzystania z prądu jest punkt Wolontariuszy przy schodach na antresoli w pawilonie 3.

§ 5
[Wnoszone przedmioty]

1. Na teren hali noclegowej nie można wnosić następujących przedmiotów i zwierząt:
a. Wszystkich przedmiotów zakazanych w Regulaminie Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2018 (w tym alkoholu zakupionym na terenie lub poza terenem imprezy).
b. Namiotów i innych konstrukcji z stelażem lub bez (akceptowane są materace, karimaty itp.)
c. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
d. Wszystkich zwierząt, w tym wszelkich zwierząt domowych w klatkach lub pojemnikach oraz psów.
e. Urządzeń AGD (czajnik, toster)
2. Za rzeczy pozostawione w dowolnej hali noclegowej Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 6
[Alkohol oraz inne używki]

1. Na terenie hali noclegowej obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
2. Na terenie hali noclegowej obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz substancji niedozwolonych.

§ 7
[Cisza nocna]

1. Cisza nocna obowiązuje na całej przestrzeni noclegowej w godzinach 0:00-7:00. Wszyscy użytkownicy (w tym osoby funkcyjne na dyżurze) są zobowiązani do jej przestrzegania.
2. Ze względu na bezpieczeństwo hali w nocy część świateł pozostanie włączona.

§ 8
[Korzystanie z kontenerów sanitarnych]

1. Każdy uczestnik imprezy ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z kontenerów sanitarnych.
2. Na terenie hal noclegowych znajdują się 4 kontenery sanitarne przeznaczone do użytku dla uczestników – 2 kontenery w pawilonie 3 oraz 2 kontenery w pawilonie 3A.
3. W pawilonie 3 znajduje się dodatkowy kontener przeznaczony wyłącznie dla Wolontariuszy Pyrkonu.
4. Uprasza się o chodzenie w klapkach podczas korzystania z kontenerów sanitarnych.
5. Obowiązuje kategoryczny zakaz podpinania się do prądu na terenie kontenerów sanitarnych (telefony, suszarki, lokówki itp.)

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 maja 2018 r.