Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Pyrkon Logo Pyrkon
Strona główna » Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019

Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019

§ 1
[Przedmiot regulacji]

Regulamin korzystania z noclegu na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przebywania na terenie pawilonów noclegowych i restrykcji odnośnie rzeczy wnoszonych na ich teren.

§ 2
[Zasady ogólne]

1. Festiwal Fantastyki Pyrkon 2019 umożliwia uczestnikom imprezy z ważną akredytacją skorzystanie z przestrzeni noclegowej bez uiszczenia dodatkowej opłaty.

2. Uczestnicy przebywający na terenie hal noclegowych zobowiązani są do przestrzegania zasad ujętych w dalszej części Regulaminu, z szczególnym uwzględnieniem poszanowania komfortu oraz prywatności innych uczestników. Za odstępstwa od Regulaminu Organizator może nakazać opuszczenie terenu hal noclegowych.

3. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu uczestnik może zostać usunięty z terenu imprezy oraz pozbawiony identyfikatora uprawniającego do przebywania na Pyrkonie.

4. Wszelkie sytuacje sporne rozstrzyga Organizator.

§ 3
[Dostępne hale noclegowe]

1. Podczas trwania imprezy na potrzeby noclegu udostępnione są hale: 3 (parter) oraz 3A (parter+antresola) w godzinach od 10:00 26 kwietnia 2019 r. do 17:00 28 kwietnia 2019 r.

2. Z przestrzeni wypoczynkowej na antresoli w pawilonie 3 mogą korzystać wyłącznie Wolontariusze i osoby z Zabezpieczenia.

3. Nie ma możliwości poruszania się po antresoli poza wyznaczonymi przez Organizatora obszarami.

§ 4
[Korzystanie z prądu]

1. Na terenie hal noclegowych obowiązuje całkowity zakaz korzystania z gniazdek elektrycznych i innych przyłączy na terenie hal.

2. Jedynym miejscem, w którym istnieje możliwość skorzystania z prądu jest punkt Wolontariuszy przy schodach na antresoli w pawilonie 3.

§ 5
[Wnoszone przedmioty]

1. Na teren hal noclegowych nie można wnosić następujących przedmiotów:
a. Wszystkich przedmiotów zakazanych w Regulaminie Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019 (w tym alkoholu zakupionego na terenie lub poza terenem imprezy).
b. Namiotów i innych konstrukcji ze stelażem lub bez (akceptowane są materace, karimaty itp.)
c. Przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych oraz innych materiałów niebezpiecznych,
d. Urządzeń AGD (czajników, tosterów, mini lodówek itp.)

2. Na terenie hal noclegowych obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników.

3. Za rzeczy pozostawione w dowolnej hal noclegowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

4. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować usunięciem z terenu hal.

§ 6
[Alkohol oraz inne używki]

1. Na terenie hal noclegowych obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.

2. Na terenie hal noclegowych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz substancji niedozwolonych.

3. Alkohol znaleziony na terenie hal zostanie zniszczony.

§ 7
[Cisza nocna]

1. Cisza nocna obowiązuje w całej przestrzeni noclegowej w godzinach 0:00-7:00. Wszyscy użytkownicy (w tym osoby funkcyjne na dyżurze) są zobowiązani do jej przestrzegania.

2. Ze względu na bezpieczeństwo hal w nocy część świateł pozostanie włączona. O tym które światła zostają włączone decyduje organizator.

§ 8
[Korzystanie z kontenerów sanitarnych]

1. Każdy uczestnik imprezy ma możliwość nieodpłatnego skorzystania z kontenerów sanitarnych.

2. Na terenie hal noclegowych znajdują się 4 kontenery sanitarne przeznaczone do użytku dla uczestników – 2 kontenery w pawilonie 3 oraz 2 kontenery w pawilonie 3A.

3. W pawilonie 3 znajduje się dodatkowy kontener przeznaczony wyłącznie dla Wolontariuszy Pyrkonu.

4. Przed wejściem do kontenera sanitarnego należy zmienić obuwie na klapki kąpielowe.

5. Obowiązuje kategoryczny zakaz korzystania z gniazdek elektrycznych na terenie kontenerów sanitarnych (telefony, suszarki, lokówki itp.)

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2019 r.