Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Regulamin promocji PYRKON

Regulamin promocji PYRKON

1. Organizatorem promocji jest Orbis Spółka Akcyjna z siedzibą w (00-028) Warszawie, przy ul. Brackiej 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000022622, NIP: 526-025-04-69, REGON: 006239529, kapitał zakładowy w wysokości 92 154 016 złotych
Oddział ibis&Novotel Poznań Centrum w Poznaniu, pl. Andersa 1, 61-898 Poznań
Novotel Poznań Malta; Termalna 5, 61-28 Poznań
Mercure Poznań Centrum; ul. Roosevelta 20, 60-829 Poznań.

2. Uczestnikiem promocji mogą być wyłącznie osoby, które w momencie wzięcia udziału w promocji spełniają łącznie następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Promocja polega na przyznaniu uczestnikowi festiwalu PYRKON rabatu na wynajem pokoi hotelowych w wysokości 10% od ceny dnia obowiązującej w danym hotelu.

4. Promocja dotyczy tylko wynajmu pokoi, nie obejmuje wyżywienia oraz innych usług świadczonych przez hotel.

5. Każda rezerwacja musi być złożona osobiście przez uczestnika w formie mailowej z podaniem
hasła PYRKON na adres wybranego hotelu.

6. Hotele biorące udział w promocji:

Hotel ibis&Novotel Poznań Centrum – e-mail: H3376-RE@accor.com
Hotel Novotel Poznań Malta – e-mail: H0525-RE@accor.com
Hotel Mercure Poznań Centrum – e-mail: H3393-RE@accor.com

7. Promocja obowiązuje do dnia 28.02.2019 lub do wyczerpania puli pokoi przewidzianych na promocję, na termin pobytu 26-28.04.2019.

8. Liczba pokoi objętych promocją jest ograniczona.