Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw

Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw

Regulamin – przyjęcia

1. Niniejszy Regulamin Strefy Fantastycznych Inicjatyw, zwanej dalej Regulaminem SFI , reguluje zasady działania tej strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.

2. Strefa Fantastycznych Inicjatyw, zwana dalej SFI, jest przestrzenią w Pawilonie 8, której celem jest umożliwienie grupom działającym non-profit oraz grupom fanowskim promocji prowadzonych przez nie działań.

3. Do przyjęcia do SFI kwalifikują się organizacje non-profit oraz grupy fanowskie działające na rzecz fandomu, których celem jest popularyzacja konkretnych gałęzi fantastyki.

4. Na decyzję o przyjęciu grupy wpływa:

– uzupełnienie informacji o podstawowym zapotrzebowaniu (liczba stołów i krzeseł),
– przedstawienie planu zagospodarowania stoiska (elementy wystaw, dekoracji, zarys motywu przewodniego),
– przedstawienie planu atrakcji (wszelkie wydarzenia, konkursy, warsztaty – dla tychże czas trwania, jeżeli nie będzie non stop).

5. Każdej grupie przysługuje od 3* do 6 wejściówek dla osób obsługujących stoisko. W szczególnych przypadkach liczba ta może ulec zmianie. Głównym kryterium wpływającym na zmianę liczby wejściówek jest pracochłonność niezbędna do poprawnego funkcjonowania atrakcji przewidzianych na stoisku.

6. Możliwe wymiary stoiska to:

– standardowe małe o wymiarach 2,5 m szerokości i 2,5 m długości (6,25 m2),
– standardowe duże o wymiarach 2,5 m szerokości i 5 m długości (12,5 m2),
– niestandardowe (o powierzchni prostokąta, pole co najwyżej 30 m2).

7. Każde stoisko zostanie obudowane w sposób podstawowy – 3 ścianki z zabudowy targowej dzielące je od innych stoisk. Grupy zobowiązują się w ramach dbania o wystrój stoiska zakryć/ozdobić (w sposób estetyczny) ścianki za nimi.

8. Grupa zgłaszająca się zobowiązuje się zapewnić przez cały czas trwania Festiwalu (od godz. 10.00 w piątek do 18.00 w niedzielę, poza godzinami nocnymi (22.00-10.00)) obsługę stoiska (co najmniej dwie osoby). *

9. O stoisko może ubiegać się kilka grup, zagospodarowując większą przestrzeń.

10. Warunkiem umieszczenia informacji o grupie na stronie jest przesłanie wszystkich niezbędnych danych w formularzu (adres strony www, opis grupy oraz logotyp o wymiarach 300 px szerokości x 250 px wysokości formacie .jpg, z 72 DPI i maksymalnej wadze 150 kB).

11. Zgłoszone grupy zobowiązują się nie zagłuszać innych stoisk urządzeniami bądź muzyką, których głośność przekracza 85 decybeli.

12. Wystawca nie może spożywać posiłków na stoisku.

13. Wystawca jest odpowiedzialny za porządek na stoisku.

14. Na stoisku nie mogą znajdować się osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

15. Każda z grup zobowiązuje się informować telefonicznie o nagłych przypadkach i zdarzeniach w trakcie Festiwalu opiekuna swojej strefy (dane kontaktowe znajdują się w umowie).

16. Grupy zobowiązują się do stosowania się do poleceń hall mastera, organizatorów oraz wolontariuszy.

17. Grupy zobowiązują się do wysłania pocztą na adres Słowackiego 13/116, 60-822 Poznań, 3 kopii podpisanej umowy w ciągu 2 tygodni od otrzymania dokumentu mailowo.

18. Organizatorzy Pyrkonu nie oferują noclegów, jedzenia, koszulek oraz gadżetów. Podczas trwania Pyrkonu można skorzystać z przewidzianych dla uczestników darmowych noclegów w hali wspólnej – ich liczba jest ograniczona.

* Istnieje możliwość przyjęcia grupy na połowę godzin – wtedy grupa otrzymuje 3 wejściówki, a na stoisku musi zapewnić co najmniej 1 osobę w godzinach rannych (10-16 w piątek i sobotę, 10-14 w niedzielę) lub popołudniowych (16-22 w piątek i sobotę, 14-18 w niedzielę). Grupa zgłaszająca się w takich warunkach otrzyma jedno ze standardowych stanowisk, które będzie zobowiązana dzielić z inną grupą, która zgłosi się w uzupełniających
godzinach. Po przyjęciu, obie grupy zostaną poinformowane o takiej sytuacji i otrzymają maila kontaktowego do drugiej grupy (maile uzupełnione w formularzu kontaktowym). Pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Regulamin – słup

1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady funkcjonowania słupa z kierunkowskazami, znajdującego się w Strefie Fantastycznych Inicjatyw, służącego do zamieszczania na nim tabliczek z logotypami zgłoszonych grup oraz dodatkowych informacji o grupie, zwanego dalej Słupem.

2. Tabliczkę na słupie może otrzymać jednorazowo każda grupa, która najpóźniej do miesiąca przed datą wydarzenia prześle logotyp w formie podłużnej (logotypy kwadratowe lub z większą wysokością niż szerokością nie mieszczą się w sposób czytelny na tabliczce).

3. Grafika logotypu powinna spełniać całkowicie jedno z poniższych wymagań:

– plik powinien być pliki wektorowy (dozwolone formaty: pdf, ai, eps), a krótszy bok grafiki powinien mieć co najmniej 2000 px długości
– plik w formacie tif, którego wymiary rzeczywiste do druku to 9 cm wysokości i 50 cm szerokości, a rozdzielczość załączonej grafiki – co najmniej 150 dpi.

4. Tabliczka jest nieodpłatna przy pierwszym wykonaniu, każde kolejne wykonanie tabliczki kosztuje 50 zł netto za sztukę.

5. Na słupie umieszczane będą tylko tabliczki z aktualnymi logotypami.