Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Regulamin zgłaszania premier – Pyrkon 2020

Regulamin zgłaszania premier – Pyrkon 2020

1

Założenia ogólne

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z Regulaminem Festiwalu Fantastyki Pyrkon i oba są obowiązujące.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy sposobu zgłaszania oraz klasyfikacji nowości wydawniczych (zwanych dalej premierami) polskich wydawnictw. Premiery te zostaną umieszczone w odpowiedniej zakładce na stronie internetowej Festiwalu Fantastyki Pyrkon (zwanego dalej organizatorem) oraz będą promowane w formie postów w social mediach.

2

Zasady zgłaszania

 1. Premiery kwalifikowane do projektu muszą mieć realny czas wydania:
  • w wypadku książek i komiksów – nie wcześniej niż miesiąc przed Festiwalem i nie później niż 2 tygodnie po nim;
  • w wypadku gier planszowych –  do 3 miesięcy przed festiwalem i do miesiąca po nim.
 2. Premiery nie mogą być promowane na żadnym innym festiwalu/konwencie przed Pyrkonem.
 3. Zgłoszenie może wysłać tylko wydawca.
 4. Tematyka zgłoszonej pozycji musi być związana z szeroko pojętą fantastyką.
 5. Zgłaszający zobowiązuje się do przesłania 2 egzemplarzy recenzenckich przyjętej premiery zaraz po wydaniu na adres: Pyrkon-Premiery, ul. Słowackiego 13/116, 60-822 Poznań.
 6. Organizator może odmówić przyjęcia premiery bez podania przyczyny.
 7. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 21.04.2020 r.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać: tytuł, autora, co najmniej krótki opis zgłaszanej publikacji oraz datę premiery.
 9. Adres nadsyłania zgłoszeń: olga.matej@pyrkon.pl. W tytule maila należy wpisać: „Zgłoszenie premiery + nazwa wydawnictwa”.
 10. Informacje o przyjęciu lub odrzuceniu premier będą rozsyłane do 5.05.2020 r.
 11. Termin nadsyłania grafik okładek oraz opisów (do 500 znaków) przyjętych zgłoszeń mija 19.05.2020 r.