Formularz Wystawcy

Wstęp

Szanowni Państwo, przypominamy że termin zgłoszeń minął 28 lutego! Wszelkie zgłoszenia przesłane po tym terminie zostaną automatycznie umieszczone na liście rezerwowej.

Aby zostać wystawcą na Festiwalu Fantastyki Pyrkon należy wypełnić poniższy formularz. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem stoiska. W celu zachowania różnorodności i atrakcyjności towaru dla uczestników liczba stoisk dla poszczególnych kategorii wystawców jest ograniczona – pod uwagę bierzemy dotychczasową historię współpracy oraz oryginalność asortymentu. W przypadku przekroczenia limitu dla danej kategorii kolejni wystawcy będą trafiać na listę rezerwową.

Cennik Stoisk

Poniżej znajdziecie Państwo krótki opis dotyczący dalszej współpracy, prosimy o zapoznanie się z nim przed przejściem do kolejnej strony.

Harmonogram zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są w dwóch turach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

20.11-13.12.2017 – I tura zgłoszeń
14-23.12.2017 – rozpatrzenie zgłoszeń
27.12.2017-7.01.2018 – poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie.

Po dokonaniu rezerwacji skontaktuje się z Państwem opiekun wystawcy, który zajmie się ustaleniem dalszych warunków współpracy. Zgłoszenia wystawców, którzy trafią na listę rezerwowych, zostaną automatycznie przeniesione do drugiej tury zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpatrzenia wybranych zgłoszeń.

8.01-28.02.2018 – II tura zgłoszeń
1-7.03.2018 – rozpatrzenie zgłoszeń
8-21.03.2018 – poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie

Wystawcy, którzy trafią na listę rezerwowych po II turze zgłoszeń, mają możliwość otrzymania rezerwacji w przypadku rezygnacji innego wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpatrzenia wybranych zgłoszeń.

Rezerwacja miejsc

W zależności od wybranego typu stoiska, przewidujemy dwa sposoby rezerwacji miejsc:

  1. W dołączonym do formularza pliku zgłoszeniowym znajduje się mapa hali z wyznaczonymi sektorami. Z pól poniżej mapki należy wybrać trzy sektory zgodnie z preferencjami oraz zaznaczyć typ (w szeregu, narożne itd.) Na tej podstawie Koordynator Pionu przyznaje Państwu miejsce. Informację o zarezerwowanym miejscu otrzymujecie Państwo od swojego opiekuna wystawcy w ciągu dwóch tygodni od zamknięcia tury.
  2. Po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem Organizator (dotyczy stoisk typu mini, strefy gier indie oraz wystawców Bloku Gier Elektronicznych)

Rezerwacja miejsca uzgodniona z Organizatorem jest ważna 30 dni, jeżeli w tym okresie nie zostanie podpisana umowa między Wystawcą a Pyrkonem, rezerwacja wygasa.
Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia podczas wykonywania rezerwacji.

Opiekun wystawcy

W terminie wskazanym w harmonogramie skontaktuje się z Państwem Organizator, który zostanie Państwa opiekunem – to z nim należy uzgodnić wszystkie szczegóły dotyczące wielkości i umiejscowienia stoiska, jego ceny oraz wszystkie dodatkowe pomysły, którymi chcieliby Państwo wzbogacić swoje stoisko i nasz Festiwal.

Płatność barterowa

Z opiekunem można również uzgodnić sposób płatności – do 30% kosztów stoiska można pokryć w barterze. Przy wyborze tej opcji Wystawcy muszą zadbać, aby wybrany przez Pyrkon barter w należycie opisanych paczkach został dostarczony na adres siedziby Pyrkonu do podanego przez Organizatora dnia.

Wejściówki i przyjazd na Pyrkon

Przed Festiwalem wysyłamy Państwu wejściówki pocztą, dzięki temu wystawcy nie muszą stać w kolejkach do kas. Kiedy otrzymujemy potwierdzenie odbioru, wejściówki są oznaczane w naszym systemie jako odebrane i opłacone. Na ich podstawie będą mogli Państwo wejść na teren Festiwalu, dlatego prosimy o zabranie ich ze sobą.

Istnieje możliwość wjechania na teren Festiwalu samochodem -­ dokładny opis działania wjazdówek będzie dostępny na stronie. Przed samym Festiwalem otrzymają Państwo od nas niezbędnik z wszystkimi najważniejszymi informacjami – godzinami otwarcia hali, mapkami i numerem kontaktowym do Punktu Obsługi Wystawców.

W tym roku, w zależności od swojej kategorii, Wystawcy mogą znaleźć się w następujących lokalizacjach: Blok Gier Elektronicznych – hala 6A, Kraina Wystawców – hala 5.

Zaloguj się aby uzyskać dostęp do formularza zgłoszeniowego.