Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl

Strona główna » REGULAMIN KONKURSU FANTASTYCZNIE UTALENTOWANI 2025 – EDYCJA II

REGULAMIN KONKURSU FANTASTYCZNIE UTALENTOWANI 2025 – EDYCJA II

Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu (ul. Kaliska 22a/23, 61-131 Poznań), organizator Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Koordynatorem projektu ze strony organizatora jest Luiza Żołnierczyk.
W razie pytań należy zwrócić się do Koordynatora projektu.
luiza.zolnierczyk@pyrkon.pl 

Konkurs przeznaczony jest dla twórców debiutujących oraz osób, które w roku 2024 wydały maksymalnie 4 książkę z dziedziny literatury  fantasy, science-fiction czy literatury grozy.
Do konkursu można zgłaszać zarówno powieści jak i nowele, zbiory opowiadań czy sztuki teatralne.
Zgłoszenia może dokonać Wydawnictwo, jak i sam Autor.
Zgłoszenie należy wysłać poprzez formularz w terminie 11.03.2024 – 30.11.2024
Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z udziałem w konkursie.

Laureaci wcześniejszych edycji nie mogą wziąć udziału w kolejnych edycjach konkursu.
W terminie 2-4 dni roboczych zgłaszający otrzyma informację o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury
(w przypadku książek, które ukażą się po dniu 30.11.2024 r. należy wypełnić formularz do rzeczonego dnia i w korespondencji odpowiedzi na przyjęcie zgłoszenia, ustalić termin wysyłki nie późniejszy niż 7 dni od premiery).

I. Cele konkursu
1.Promowanie początkujących twórców fantastycznych
2.Wspieranie laureatów konkursu w poszerzaniu ich zasięgów w social mediach
3.Zaprezentowanie twórczości laureatów uczestnikom Festiwalu Fantastyki Pyrkon. 

II. Warunki przystąpienia do konkursu:

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wydanie w języku polskim w roku 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024), książki w klasycznej formie tj. wydanie papierowe.
5. Zgłosić można powieść debiutancką lub maksymalnie czwartą książkę wydaną przez danego autora, o ile jest to powieść jednego autora i jest to pierwszy tom cyklu lub pozycja jednotomowa (Prace zbiorowe – nie będą dopuszczane do konkursu) Dopuszczalny jest 2 tom cyklu o ile zgłaszający zapewni dostęp do 1 tomu lub zgłoszony tom nie stanowi spójnej kontynuacji cyklu.
6. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego a w szczególności:
– wyrażenie zgody na udział w Konkursie
– podanie: Imienia i nazwiska autora (lub pseudonimu pod jakim książka została wydana), tytułu, daty premiery oraz Wydawnictwa

III. Loża konkursowa:

7.. Członkami komisji konkursowej są osoby zajmujące się promowaniem Fantastyki.
W skład Loży wchodzą:
Przewodnicząca Kapituły :
Patrycja Maciejewska
oraz:
Martyna Halbiniak
Michał Szczepański
Katarzyna Mączyńska
Agnieszka Przychodniak

8. W trakcie swoich prac Komisja Konkursowa ma prawo zasięgać opinii osób trzecich (filologów, autorów, wydawców i innych).
9. Wybór laureatów odbędzie się poprzez głosowanie, rezultatem wyboru większości.
10. Loża konkursowa nie zwraca książek.
11. Obrady Loży Konkursowej, wyniki głosowania nad poszczególnymi pozycjami – pozostają tajne.

.IV. Kryteria oceny prac

12. Oceniając prace twórców, komisja weźmie pod uwagę: zgodność prac z tematyką Festiwalu, wartość merytoryczną, walory artystyczne, oryginalność oraz jakość i poziom prac.
13. Wybór laureatów  konkursu jak i autorów wyróżnionych, odbędzie się poprzez głosowanie, rezultatem wyboru większości, które odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2025

V. Nagrody i wyróżnienia

14. Nagroda Konkursu Fantastycznie Utalentowani jest nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną – w formie statuetki – w trakcie Gali, która odbędzie się podczas trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2025
15. Nagroda Specjalna Konkursu Fantastycznie Utalentowani przyznawana – w formie małej statuetki –  w trakcie Gali, która odbędzie się podczas trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2025
16. Wyróżnienia  Konkursu Fantastycznie Utalentowani są przyznawane w formie dyplomu  w trakcie Gali, która odbędzie się podczas trwania Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2025
17. Ilość przyznanych nagród i wyróżnień, jest zależna od decyzji Komisji Konkursowej.
18. Laureaci Nagrody FU oraz laureaci Nagrody Specjalnej zostaną zaproszeni do udziału w panelach dyskusyjnych, które odbędą się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2025


VI. Podsumowanie końcowe

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:

  • Dostarczenie pracy konkursowej w ilości i formie dostosowanej do potrzeb komisji konkursowej
  • Dostarczenie biogramu ze zdjęciem
  • Publikowanie danych twórcy
  • Uczestnictwo w Festiwalu Pyrkon 
  • Powyższy Regulamin może ulec zmianie do dnia 01.05.2024 r. Organizator zobowiązuje się do poinformowania mailowo Zgłoszonych o zmianie Regulaminu.

20. Wszyscy zgłoszeni i przyjęci do konkursu, uczestnicy, otrzymają informację o wyniku głosowania, drogą mailową. 


Link do formularza zgłoszeniowego


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

przy realizacji plebiscytu Fantastycznie Utalentowani 2025

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23. KRS 0000207209;

przetwarzamy dane osobowe w plebiscycie Fantastycznie Utalentowani 2025” w związku z realizacją naszych celów statutowych zakresie: imienia (imion), nazwiska, płci, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania i korespondencyjnego. Dane te umieszczone będą w systemach informatycznych administratora danych;

nie przetwarzamy danych wrażliwych;

dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ww. plebiscytu oraz powiązanych z nim działań;

odbiorcami danych osobowych są zarząd, pracownicy i inni wolontariusze administratora będący osobami zaangażowanymi w realizację zadań statutowych Klubu oraz podmioty dostarczające administratorowi usługi informatyczne, prawne i księgowe realizujący Festiwal Fantastyki Pyrkon 2025;

podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona przy zgłoszeniu w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych; w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez formularz Google Forms – dane z formularza zbierane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w USA, przez zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). W trosce o Wasze bezpieczeństwo danych informujemy, że przesłane zgłoszenie zostanie zmigrowane na nasz serwer i usunięte z bazy partnera w ciągu 21 dni, licząc od dnia przesłania zgłoszenia;

Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Ciebie do czasu ustania roszczeń cywilnych oraz obowiązków publicznoprawnych ich przetwarzania, w tym podatkowo-skarbowych;

posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na sposób określony w Polityce Prywatności w portalu internetowym Pyrkon.pl prowadzonym pod adresem https://pyrkon.pl.

WAŻNE!

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody.