Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
GościeGuests Kup bilet

Strona główna » REGULAMIN KONKURSU “FANTASTYCZNE UTALENTOWANI 2024”

REGULAMIN KONKURSU “FANTASTYCZNE UTALENTOWANI 2024”

Organizatorem plebiscytu jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą w Poznaniu (ul. Kaliska 22a/23, 61-131 Poznań), organizator Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Koordynatorem projektu ze strony organizatora jest Luiza Żołnierczyk.

Udział w konkursie może wziąć każdy twórca w koncepcji fantastyki.

I. Cele konkursu

 1. Promowanie początkujących twórców fantastycznych
 2. Wspieranie laureatów konkursu w poszerzaniu ich zasięgów w social mediach
 3. Zaprezentowanie twórczości laureatów uczestnikom Festiwalu Fantastyki Pyrkon. 

II. Loża konkursowa:

4. Członkami komisji konkursowej są osoby zajmujące się promowaniem Fantastyki. W skład Loży wchodzą:

 • Katarzyna Mączyńska
 • Patrycja Maciejewska
 • Martyna Halbiniak 
 • Michał Szczepański
 • Luiza Żołnierczyk

5. Komisja zastrzega sobie prawo do korzystania z pomocy konsultantów. 

6. Wybór laureatów odbędzie się poprzez głosowanie, rezultatem wyboru większości.

III. Kryteria oceny prac

7. Oceniając prace twórców, komisja weźmie pod uwagę: zgodność prac z tematyką Festiwalu, wartość merytoryczną, walory artystyczne, oryginalność oraz jakość i poziom prac.

IV. Nagrody

8. Laureaci otrzymają wsparcie Festiwalu Fantastyki Pyrkon w formie „Pakietu Promującego” dostosowanego indywidualnie do rodzaju twórczości Laureata.

V. Podsumowanie końcowe

9. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na:

 • Dostarczenie pracy konkursowej w ilości i formie dostosowanej do potrzeb komisji konkursowej
 • Dostarczenie biogramu ze zdjęciem
 • Publikowanie danych twórcy
 • Uczestnictwo w Festiwalu Pyrkon

 10. W razie pytań należy zwrócić się do Koordynatora projektu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

przy realizacji plebiscytu Fantastycznie Utalentowani 2024

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki “Druga Era” w Poznaniu, ul. Kaliska 22a/23. KRS 0000207209;

przetwarzamy dane osobowe w plebiscycie Fantastycznie Utalentowani 2024” w związku z realizacją naszych celów statutowych zakresie: imienia (imion), nazwiska, płci, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania i korespondencyjnego. Dane te umieszczone będą w systemach informatycznych administratora danych;

nie przetwarzamy danych wrażliwych;

dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ww. plebiscytu oraz powiązanych z nim działań;

odbiorcami danych osobowych są zarząd, pracownicy i inni wolontariusze administratora będący osobami zaangażowanymi w realizację zadań statutowych Klubu oraz podmioty dostarczające administratorowi usługi informatyczne, prawne i księgowe realizujący Festiwal Fantastyki Pyrkon 2024;

podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona przy zgłoszeniu w konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych; w przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane przez formularz Google Forms – dane z formularza zbierane są poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – w USA, przez zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). W trosce o Wasze bezpieczeństwo danych informujemy, że przesłane zgłoszenie zostanie zmigrowane na nasz serwer i usunięte z bazy partnera w ciągu 21 dni, licząc od dnia przesłania zgłoszenia;

Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Ciebie do czasu ustania roszczeń cywilnych oraz obowiązków publicznoprawnych ich przetwarzania, w tym podatkowo-skarbowych;

posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz masz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na sposób określony w Polityce Prywatności w portalu internetowym Pyrkon.pl prowadzonym pod adresem https://pyrkon.pl.

WAŻNE!

Nie wykorzystujemy danych osobowych do celów marketingowych bez Twojej jednoznacznej zgody