Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN
Strona główna » Zostań Wystawcą!

Zostań Wystawcą!

Aby zostać wystawcą na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2020, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W formularzu należy uzupełnić swoje dane oraz zapotrzebowanie na stoisko. Jednocześnie pragniemy poinformować, że przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem stoiska.

Harmonogram zgłoszeń

Zgłoszenia przyjmowane są w czterech turach, zgodnie z poniższym harmonogramem:

20.11-10.12.2019 – I tura zgłoszeń
11-31.12.2019 – rozpatrzenie zgłoszeń; poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie.

Po dokonaniu rezerwacji skontaktuje się z Państwem opiekun wystawcy, który zajmie się ustaleniem dalszych warunków współpracy. Zgłoszenia wystawców, którzy trafią na listę rezerwowych, zostaną automatycznie przeniesione do drugiej tury zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpatrzenia wybranych zgłoszeń.

11-31.12.2019- II tura zgłoszeń
1-21.01.2020 – rozpatrzenie zgłoszeń; poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie

Zgłoszenia wystawców, którzy trafią na listę rezerwowych, zostaną automatycznie przeniesione do trzeciej tury zgłoszeń.

1-21.01.2020 – III tura zgłoszeń
22.01-11.02.2020 – rozpatrzenie zgłoszeń; poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie Wystawcy, którzy trafią na listę rezerwowych po III turze zgłoszeń, mają możliwość otrzymania rezerwacji w przypadku rezygnacji innego wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpatrzenia wybranych zgłoszeń.

22.01-11.02.2020 – IV tura zgłoszeń
12.02-03.03.2020 – rozpatrzenie zgłoszeń; poinformowanie wystawców o dokonanych rezerwacjach, miejscu na liście rezerwowych bądź odmowie Wystawcy, którzy trafią na listę rezerwowych po III turze zgłoszeń, mają możliwość otrzymania rezerwacji w przypadku rezygnacji innego wystawcy. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozpatrzenia wybranych zgłoszeń.

Rezerwacja miejsc

W zależności od wybranego typu stoiska, przewidujemy dwa sposoby rezerwacji miejsc:

1) dla stoisk typu standard: w dołączonym do formularza pliku zgłoszeniowym znajduje się mapa hali z wyznaczonymi sektorami. Z pól poniżej mapki należy wybrać trzy sektory zgodnie z preferencjami oraz zaznaczyć typ (w szeregu, narożne itd.) Na tej podstawie Koordynator Pionu przyznaje Państwu miejsce. Informację o zarezerwowanym miejscu otrzymujecie Państwo od swojego opiekuna wystawcy w ciągu trzech tygodni od zamknięcia tury.

2) dla stoisk typu mini oraz w Bloku Gier Elektronicznych: po wysłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem Organizator.

Rezerwacja miejsca uzgodniona z Organizatorem jest ważna 30 dni, jeżeli w tym okresie nie zostanie podpisana umowa między Wystawcą a Pyrkonem, rezerwacja wygasa. Kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia podczas wykonywania rezerwacji.

Opiekun wystawcy

W terminie wskazanym w harmonogramie skontaktuje się z Państwem Organizator, który zostanie Państwa opiekunem – to z nim należy uzgodnić wszystkie szczegóły dotyczące wielkości i umiejscowienia stoiska, jego ceny oraz wszystkie dodatkowe pomysły, którymi chcieliby Państwo wzbogacić swoje stoisko i nasz Festiwal. Do Opiekuna można kierować również wszelkie pytania dotyczące formalności czy uczestnictwa w Pyrkonie.

Płatność barterowa

Decyzję o możliwości rozliczenia barterowego podejmuje Organizator na podstawie zapotrzebowania Pyrsklepiku. O możliwości rozliczenia części kosztów stoiska barterem będzie informować Opiekun Wystawcy, podając jednocześnie wartość takiego rozliczenia. Opcja ta dostępna jest wyłącznie dla firm będących płatnikami VAT. Opiekun przekaże informacje logistyczne w zakresie dostarczenia tego barteru, jednak odpowiedzialność za proces dostarczenia leży po stronie wystawcy Musi on zadbać, aby wybrany przez Pyrkon barter w należycie opisanych paczkach został dostarczony na adres siedziby Pyrkonu do podanego przez Organizatora dnia.

Wejściówki i przyjazd na Pyrkon

Przed Festiwalem wysyłamy Państwu wejściówki pocztą, dzięki temu wystawcy nie muszą stać w kolejkach do kas. Kiedy otrzymujemy potwierdzenie odbioru, wejściówki są oznaczane w naszym systemie jako odebrane i opłacone. Na ich podstawie będą mogli Państwo wejść na teren Festiwalu, dlatego prosimy o zabranie ich ze sobą.Istnieje możliwość wjechania na teren Festiwalu samochodem -­ dokładny opis działania wjazdówek będzie dostępny na stronie. Przed samym Festiwalem otrzymają Państwo od nas niezbędnik z wszystkimi najważniejszymi informacjami – godzinami otwarcia hali, mapkami i numerem kontaktowym do Punktu Obsługi Wystawców.