Festiwal Fantastyki 13-15.06.2025 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Dostępny Pyrkon

Dostępny Pyrkon

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Aby ułatwić i umilić czas spędzony na Festiwalu Fantastyki Pyrkon osobom z niepełnosprawnościami, postaramy się zapewnić jak najwięcej udogodnień. Obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać możliwości, które mamy i zrobimy wszystko, by każdy czuł się jak najbardziej komfortowo podczas Festiwalu.

Lista udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami

KASY:

 • kasa pierwszeństwa – osoby o utrudniającej poruszanie się niepełnosprawności będą kierowane do kasy pierwszeństwa, gdzie zakupią bilet poza kolejką, a ochrona umożliwi im przejście obok bramki z kołowrotkami. Oświadczenia o niepełnosprawności nie będą wymagane. Kasa ta będzie również dostępna dla ciężarnych i honorowych krwiodawców;
 • darmowy wstęp dla asystenta lub opiekuna osoby z niepełnosprawnościami – asystentem lub opiekunem jest jedna osoba, którą wskaże osoba z niepełnosprawnościami (szczegółowe informacje znajdziecie w dalszej części tekstu). Poświadczenia pisemne nie będą wymagane;
 • wstęp dla psów asystujących – na teren Festiwalu Fantastyki Pyrkon będzie można wejść z psem asystującym. Warto jednak pamiętać o posiadaniu przy sobie odpowiednich dokumentów oraz zaświadczeń. My w razie potrzeby zapewnimy w Biurze Festiwalowym wodę dla psich pomocników. Wystarczy o nią poprosić któregoś z wolontariuszy. Otrzymacie tam również woreczki na psie odchody. Dla pewności zaznaczamy jednak, że wstęp na teren festiwalu mają tylko i wyłącznie psy asystujące;
 • pętle indukcyjne – w każdym z wejść na teren Festiwalu jedna z kas z pierwszeństwem będzie wyposażona w pętlę indukcyjną. Kasa ta będzie odpowiednio oznaczona symbolem pętli indukcyjnej.
 • plik z mapą wydarzenia do pobrania – poniżej znajdziecie plik z mapą wydarzenia, który możecie pobrać na swoje urządzenia mobilne. Zawiera on dokładne oznaczenie nagłówków oraz opisów, jakie miejsca są najbliższe po wybranym miejscu.

Bliżej terminu Pyrkonu umieścimy na stronie www.pyrkon.pl szczegółowe informacje wraz z mapami, na których zapoznacie się z umiejscowieniem wejść, wind i specjalnie przystosowanych toalet. Jeśli zaś będziecie chcieli zorientować się w udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie Pyrkonu, wystarczy, że odwiedzicie dowolny Punkt Informacji Konwentowej lub Biuro Festiwalowe.

AKREDYTACJA dla osób z niepełnosprawnościami i ich asystentów lub opiekunów 

Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziana jest kasa o ułatwionym dostępie, tak zwana kasa priorytetowa, i wejście priorytetowe przy odbiorze identyfikatorów. Osoba z niepełnosprawnościami może też przebywać na terenie Festiwalu z asystentem lub opiekunem. Poniżej znajdziecie informacje, kto może zostać asystentem lub opiekunem takiej osoby i jakie udogodnienia obowiązują dla asystentów lub opiekunów.

Na samym początku zaznaczymy, że asystent lub opiekun osoby z niepełnosprawnościami ma prawo do bezpłatnego identyfikatora. Odbierze go w kasie w obecności osoby, nad którą będzie sprawować opiekę bądź której będzie asystować w czasie trwania Festiwalu. Aby asystent lub opiekun otrzymał identyfikator, osoba, nad którą sprawuje opiekę, musi mieć zakupiony bilet uprawniający do wejścia na teren Festiwalu. 

Pamiętajcie, by potem koniecznie zawsze mieć przy sobie identyfikator podczas trwania festiwalu. 

Co zrobić, by otrzymać identyfikator dla asystenta lub opiekuna?

Potrzebne informacje znajdziecie w poniższej tabeli. Dowiecie się z niej, jak przebiegają procedury otrzymania identyfikatora dla asystenta lub opiekuna krok po kroku. Koniecznie zapoznajcie się z jej treścią! 

 PROCEDURY OTRZYMANIA IDENTYFIKATORA DLA ASYSTENTA LUB OPIEKUNA KROK PO KROKU
Aby otrzymać bezpłatny identyfikator dla asystenta lub opiekuna, osoba z niepełnosprawnościami musi posiadać orzeczenie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Jeśli posiadacie orzeczenie wydane przez inny organ orzeczniczy, takie orzeczenie będzie traktowane jako równoważne z tym wyżej wymienionym. 

W przypadku osób do 16 roku życia obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności, zaś w przypadku obcokrajowców uznawana jest karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.
Asystent lub opiekun bądź asystent osoby z niepełnosprawnościami, zgodnie z obowiązującym prawem, musi mieć ukończone 18 lat. Wyjątkiem obowiązującym na naszym festiwalu są osoby znajdujące się w pierwszej linii pokrewieństwa, które jako asystent osoby niepełnosprawnej powinny mieć ukończone 14 lat.
Aby skorzystać z przywileju bezpłatnego biletu dla asystenta lub opiekuna, należy wysłać wiadomość na adres dostepny(at)pyrkon.pl. Należy podać numer dokumentu, który zostanie okazany przy akredytacji. Zgłaszacie wyłącznie numer dokumentu, nie zaś jego treść. Zabrania się również wysyłania skanów.

Zgłoszeń można dokonywać do dnia 1.06.2024 włącznie. Do tego dnia można również korygować numery zgłoszonych dokumentów poprzez ww. adres mailowy.
Osoba ubiegająca się o bezpłatny identyfikator dla asystenta lub opiekuna będzie poproszona, by okazać w kasie specjalnej dokument zgłoszony na mail [email protected] w ww. punkcie.
Jedna osoba może zgłosić jeden dokument uprawniający do uzyskania akredytacji dla jednego asystenta lub opiekuna – na czas trwania Festiwalu osobie z niepełnosprawnościami przysługuje tylko jeden asystent lub opiekun.

Informujemy również, że identyfikator osoby z niepełnosprawnościami, która pobrała darmowy identyfikator dla asystenta lub opiekuna, może zostać oznaczony w celu uniemożliwienia pobrania kolejnego identyfikatora dla asystenta lub opiekuna lub nielegalnego odsprzedania go osobom trzecim.

Istnieje również możliwość wprowadzenia odrębnego wzoru identyfikatorów dla asystentów lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Zaznaczamy także, że dokumenty dotyczące stanu zdrowia są okazywane wyłącznie do wglądu, celem potwierdzenia uprawnienia do zniżki. Festiwal Fantastyki Pyrkon nie zbiera i nie przetwarza informacji o stanie zdrowia uczestników.

TEREN: 

 • na terenie Festiwalu znajdują się (zaznaczone na mapie wydarzenia) toalety z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one w: pawilonie 3A, 5, 6A, 6B, 7A, 8, 8A oraz w PCC i wejściu północnym;
 • możliwość dotarcia na wózku do każdego pawilonu (windy w każdym pawilonie) i każdej sali programowej;
 • przed Biurem Festiwalowym (Pawilon 10) zostanie zamontowana tyflomapa (wyprodukowana przez firmę Brajl Media, która wspiera nas w przystosowaniu Pyrkonu dla osób ze szczególnymi potrzebami). Tyflomapa spełnia funkcję informacyjną dla osób widzących, słabowidzących i niewidzących, została również dostosowana do potrzeb osób niskorosłych, a także niepotrafiących czytać. Zamontowana zostanie zgodnie z wytycznymi ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
 • przed schodami znajdować się będą ostrzeżenia w formie potykacza (znajdować się one będą w PCC, przy schodach prowadzących na antresolę w hali 5 oraz przy schodach w tzw. “krzyżu” – przestrzeni pomiędzy pawilonami 7, 7A, 8 oraz 8A. 

Bliżej terminu Pyrkonu umieścimy na stronie www.pyrkon.pl szczegółowe informacje wraz z mapami, na których zapoznacie się z umiejscowieniem wejść, wind i specjalnie przystosowanych toalet. Jeśli zaś będziecie chcieli zorientować się w udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami w trakcie Pyrkonu, wystarczy, że odwiedzicie dowolny Punkt Informacji Konwentowej lub Biuro Festiwalowe.

PROGRAM

 • Sala Ziemi, Arena, Kino, Scena Cosplay oraz Scena Plenerowa oznaczone zostaną jako miejsca, gdzie występują efekty dźwiękowe oraz wizualne, które mogą wywołać dyskomfort lub atak epileptyczny o podłożu wizualnym; 
 • część punktów programu tłumaczona będzie na polski język migowy. Wszystkie odbywać się będą w tzw. “Iglicy” (Pawilon 11).
 • Oto lista prelekcji tłumaczonych na polski język migowy:
  • sobota 12:00-13:00 „Prelekcja prof. Dragana” [prof. Andrzej Dragan],
  • sobota 16:00-17:00 „„Kanalizacya miasta Warszawy jako narzędzie judaizmu i szarlataneryi w celu (…) wytępienia ludności słowiańskiej nad Wisłą” – czyli najgłupsze antysemickie teorie spiskowe” [Mikołaj Kołyszko],
  • sobota 20:00-21:00 “Śmierć i medycyna” [Maciej Antkiewicz],
  • sobota 21:00-22:00 „[panel] Dziękujemy, panie Toriyama, czyli o serii Dragon Ball” [Paweł Dybała], 
  • niedziela 12:00-13:00 „Naukowe MMA – co się dzieje, gdy naukowcy za sobą nie przepadają” [dr Dawid Myśliwiec].

Na wszystkie z nich serdecznie zapraszamy! 

Prelekcje

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą skorzystać z możliwości wejścia do sali poza kolejką osób niepreakredytowanych, zobowiązane są poinformować o tym fakcie obsługę sali przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem prelekcji. Osoba z niepełnosprawnościami ustawia się w kolejce dla osób preakredytowanych i wchodzi do sali tuż po nich, przed kolejką osób niepreakredytowanych. W wypadku, gdy sala nie jest rejestrowana, osoba z niepełnosprawnościami zgłasza obsłudze sali chęć wejścia do niej nie mniej niż na 10 minut od rozpoczęcia punktu programu.

Osoby poruszające się na wózkach mogą zająć miejsce w ciągu komunikacyjnym, jednakże asystent lub opiekun musi zająć standardowe miejsce siedzące, w pobliżu osoby niepełnosprawnej, lub poczekać na nią w pobliżu sali.

W wypadku całkowitego zapełnienia sali nie ma możliwości dostawienia dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W wypadku punktów w całości rejestrowanych osoby z niepełnosprawnościami, aby wejść do sali, zobowiązane są uzyskać preakredytację na punkt programu na zasadach ogólnych.

W wypadku sytuacji spornych decyduje organizator odpowiedzialny za daną strefę (akredytację bądź salę). Decyzje organizatora są nieodwołalne, zaś nierespektowanie ich uznawane jest za łamanie regulaminu i może skutkować usunięciem z imprezy.

Zachęcamy Was do uprzedzania, że w tym roku będziecie z nami i zgłaszania nam swoich potrzeb oraz sugestii co do usprawnień, które moglibyśmy wprowadzić. W ten sposób będziemy mogli przygotować się jeszcze lepiej. Piszcie do nas na adres: dostepny(at)pyrkon.pl.