Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left
Strona główna » Dostępny Pyrkon

Dostępny Pyrkon

Udogodnienia dla niepełnosprawnych

Na Pyrkonie dbamy o komfort wszystkich gości. Dlatego też robimy co w naszej mocy, by przygotować wszelkie możliwe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać możliwości, które mamy.

Na Pyrkonie zapewniamy dla Waszej wygody

 • kasę priorytetową – osoby o widocznej niepełnosprawności będą kierowane do kasy priorytetowej, gdzie zakupią bilet poza kolejką, a ochrona umożliwi im przejście obok bramki z kołowrotkami. Oświadczenia o niepełnosprawności nie są wymagane;
 • darmowy wstęp dla opiekuna osoby niepełnosprawnej – opiekunem jest jedna osoba, którą wskaże niepełnosprawny. Poświadczenia pisemne nie są wymagane;
 • parking na terenie MTP – zaparkować na terenie targów można po okazaniu plakietki niepełnosprawnego i identyfikatora pyrkonowego, dlatego pamiętajcie, by najpierw kupić wejściówkę lub odebrać identyfikator za bilet kupiony przez Internet;
 • możliwość dotarcia na wózku do każdego pawilonu;
 • windy w każdym pawilonie;
 • toalety dla niepełnosprawnych w pawilonach 5, 6A, 8, 10, 15 oraz w holu wschodnim.

Szczegółowe informacje będzie można znaleźć na mapach zamieszczonych na www.pyrkon.pl, na których będziecie mogli zapoznać się z umiejscowieniem wejść, wind i specjalnie przystosowanych toalet. Jeśli zaś będziecie chcieli zorientować się w udogodnieniach dla niepełnosprawnych w trakcie Pyrkonu, wystarczy, że odwiedzicie dowolny Punkt Informacji.

Na teren Festiwalu można wejść także z psem przewodnikiem. W Biurze Festiwalowym otrzymacie woreczki na psie odchody, a na Wasze życzenie wolontariusze naleją Waszemu zwierzakowi miskę świeżej wody.

 

Z uwagi na liczne pytania ze strony uczestników, jak i liczne nadużycia do których (co musimy z przykrością stwierdzić) dochodziło w poprzednich edycjach, poniższymi regulacjami chcielibyśmy jasno określić zasady dotyczące funkcjonowania osób niepełnosprawnych na Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

Akredytacja:

 • Dla osób niepełnosprawnych przewidziana jest kasa o ułatwionym dostępie.

 • Opiekun osoby z umiarkowanym, bądź znacznym stopniem niepełnosprawności ma prawo do bezpłatnego identyfikatora, odbieranego w kasie w obecności osoby nad którą będą sprawować opiekę, bądź której będzie asystować  w czasie trwania festiwalu.

 • Warunkiem otrzymania bezpłatnego  identyfikatora dla opiekuna jest posiadanie przez osobę z  niepełnosprawnością orzeczenia powiatowego zespołu orzekaniu o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W przypadku posiadania orzeczenia wydanego przez inny organ orzeczniczy stosuje się orzeczenia równoważne. W przypadku osób do 16 roku życia obowiązuje orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku obcokrajowców uznawana jest karta parkingowa osoby niepełnosprawnej.

 • Osoba ubiegająca się o bezpłatny identyfikator dla opiekuna zobowiązana jest udokumentować swoje uprawnienie.

 • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia są okazywane wyłącznie do wglądu, celem potwierdzenia uprawnienia do zniżki. Festiwal Fantastyki Pyrkon nie zbiera i nie przetwarza informacji o stanie zdrowia uczestników.

 • Opiekun bądź asystent osoby niepełnosprawnej, zgodnie z obowiązującym prawem musi mieć ukończone 18 lat. Wyjątkiem obowiązującym na naszym festiwalu są osoby znajdujące się w pierwszej linii pokrewieństwa, które jako asystent osoby niepełnosprawnej powinny mieć ukończone 14 lat.

 • Na czas trwania Festiwalu niepełnosprawnemu uczestnikowi przysługuje tylko jeden opiekun. Identyfikator osoby niepełnosprawnej, która pobrała darmowy identyfikator dla opiekuna może zostać oznaczony w celu uniemożliwienia pobrania kolejnego identyfikatora dla opiekuna. Identyfikator dla opiekuna może zostać oznaczony tak, by uniemożliwić jego nielegalne odsprzedanie osobom trzecim.

Prelekcje:

 • Osoby niepełnosprawne, które chcą skorzystać z możliwości wejścia do sali poza kolejką osób niepreakredytowanych, zobowiązane są poinformować o tym fakcie obsługę sali przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem prelekcji. Osoba niepełnosprawna ustawia się w kolejce dla osób preakredytowanych i wchodzi do sali tuż po nich, przed kolejką osób niepreakredytowanych. W wypadku, gdy sala nie jest rejestrowana, osoba niepełnosprawna zgłasza obsłudze sali chęć wejścia do niej nie mniej niż na 10 minut od rozpoczęcia punktu programu.

 • Osoby poruszające się na wózkach mogą zająć miejsce w ciągu komunikacyjnym, jednakże opiekun musi zająć standardowe miejsce siedzące, w pobliżu osoby niepełnosprawnej, lub poczekać na nią w pobliżu sali.

 • W wypadku całkowitego zapełnienia sali nie ma możliwości dostawienia dodatkowych miejsc dla osób niepełnosprawnych. W wypadku punktów w całości rejestrowanych osoby niepełnosprawne aby wejść do sali zobowiązane są uzyskać preakredytację na punkt programu na zasadach ogólnych.

 

W wypadku sytuacji spornych, decyduje organizator odpowiedzialny za daną strefę (akredytację bądź salę). Decyzje organizatora są nieodwołalne, zaś nie respektowanie ich uznawane jest za łamanie regulaminu i może skutkować usunięciem z imprezy.

Poniżej prawne definicje niepełnosprawności znajdujące się w polskim obiegu prawnym.

Orzeczenia zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności
Znaczny stopień niepełnosprawności – przyznaje się osobie z naruszoną sprawnością organizmu i niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej  i wymagającej, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Umiarkowany stopień niepełnosprawności – przyznaje się osobie z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolnej do pracy albo zdolnej do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającej czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Orzeczenia ZUS
Całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji (była I grupa inwalidzka) – przyznaje się osobie, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji ustalona na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Całkowita niezdolność do pracy (była II grupa inwalidzka) – przyznaje się osobie, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

 

Zachęcamy Was do uprzedzania, że w tym roku będziecie z nami, i zgłaszania nam swoich potrzeb oraz sugestii, co do usprawnień, które moglibyśmy wprowadzić. W ten sposób będziemy mogli przygotować się jeszcze lepiej. Piszcie do nas na adres: niepelnosprawni@pyrkon.pl.