Przeskocz do treści Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print
Strona główna » Przetwarzanie danych

Przetwarzanie danych

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era z siedzibą w Poznaniu (61-131)  przy ul. Kaliskiej 22a/23, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000207209.
 2. przetwarzamy dane w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu, adresu e-mail. W przypadku wystawców dodatkowo zbieramy takie dane jak: w przypadku osób fizycznych – adres zamieszkania oraz numer pesel, w przypadku firm – nazwa firmy, jej adres, numer identyfikacji podatkowej, osoby uprawnione do podpisywania umów, a także adres korespondencyjny. W przypadku wolontariuszy i innych osób, którym zwracamy koszty pobieramy numer konta oraz imię i nazwisko. Dane te umieszczone będą w systemach informatycznych administratora danych a także, w niezbędnym zakresie, przekazywane operatorowi systemu biletowego Eventim Sp. z o.o. i przetwarzane zgodnie z jego regulaminem dostępnym na stronie http://www.eventim.pl/tickets.html?affiliate=PLE&doc=info/terms;
 3. nie przetwarzamy danych wrażliwych;
 4. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Festiwalu Fantastyki Pyrkon, w tym rejestracji jego uczestników i wolontariuszy oraz przeprowadzenia programu imprezy;
 5. odbiorcami danych osobowych są pracownicy i wolontariusze Klubu Fantastyki „Druga Era” będący organizatorami Festiwalu Fantastyki Pyrkon odbywającego się co roku w Poznaniu;
 6. podstawą przetwarzania jest dobrowolna i świadoma zgoda, wyrażona przy rejestracji na stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 7. nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji międzynarodowych;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;
 9. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 11. wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do danych osobowych posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 12. w sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: daneosobowe@pyrkon.pl

Dane zbierane przez stronę www Pyrkonu

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.