Festiwal Fantastyki 13-15.06.2025 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin Alei Artystów i Kolekcjonerów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin Alei Artystów i Kolekcjonerów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin Alei Artystów i Kolekcjonerów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024.

 1. Niniejszy regulamin dotyczy Alei Artystów i Kolekcjonerów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024.
 2. Pod pojęciem “Alei Artystów i Kolekcjonerów” rozumie się wyznaczoną przestrzeń na antresoli Pawilonu 5, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
 3. Aleja Artystów i Kolekcjonerów czynna jest w godzinach tożsamych z godzinami pawilonu 5.
 4. Wszystkie atrakcje w Alei Artystów i kolekcjonerów są nieodpłatne dla uczestników chyba, że zaznaczono inaczej.
 5. Wszyscy odwiedzający Aleję Artystów i Kolekcjonerów zobowiązują się do zachowania porządku i kultury, działając w myśl powszechnie przyjętych norm społecznych.
 6. Wszyscy odwiedzający są zobowiązani do stosowania się do poleceń obsługi, w szczególności do poleceń odnośnie opuszczenia Alei Artystów i Kolekcjonerów.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do limitowania dostępu lub zamknięcia Alei w razie liczby zwiedzających zagrażającej bezpieczeństwu uczestników lub dzieł oraz w innych przypadkach, w szczególności z przyczyn technicznych i niezależnych od organizatora.
 8. Zabrania się sprzedaży na terenie Alei Artystów i Kolekcjonerów bez uprzedniego uzgodnienia z organizatorem. W razie stwierdzenia nieautoryzowanego handlu zostanie naliczona opłata oraz kara, zgodna z cennikiem Wystawców na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024
 9. Dozwolone jest reklamowanie własnej działalności artystycznej, o ile jest się artystą lub instytucją eksponującym/ą prace w ramach Alei Artystów i Kolekcjonerów.
 10. Surowo zabrania się dotykania, przestawiania oraz jakiegokolwiek innego fizycznego naruszania wystawy oraz poszczególnych znajdujących się nań dzieł.
 11. Zabrania się siadania na podłodze oraz blokowania ciągów komunikacyjnych wyznaczonych przez organizatora.
 12. Zabrania się spożywania posiłków i napojów na terenie całej Alei Artystów i Kolekcjonerów.
 13. Organizator zezwala na dowolne fotografowanie i filmowanie prac, jednak zabronione jest używanie światła błyskowego i sztucznego światła stałego.
 14. W sytuacjach spornych decyduje organizator Alei Artystów i Kolekcjonerów. Jego decyzje uznawane są za ostateczne.
 15. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie regulowane są przez regulamin ogólny imprezy oraz regulamin Wystawców, zaś pozostałe kwestie regulowane są przez odpowiednie przepisy, w tym kodeks karny i kodeks cywilny.
 16. Sprawy sporne na drodze sądowej rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca zarejestrowania organizatora imprezy.