Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN Discord
Strona główna » Regulamin konkursu Maskarada na Festiwalu Pyrkon 2022

Regulamin konkursu Maskarada na Festiwalu Pyrkon 2022

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu kostiumowego Maskarada (wraz z towarzyszącymi mu eliminacjami do klasyfikacji European Cosplay Gathering) zwanego dalej „konkursem” jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era w Poznaniu (zwane dalej „organizatorem”).
 2. Koordynatorem konkursu jest firma Zula Costumes Zofia Skowrońska.
 3. Konkurs odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon 17-19.06.2022 r. (zwanego dalej „Pyrkonem”).
 4. Konkurs ma na celu popularyzowanie fantastyki oraz środowiska kostiumowego w Polsce, a także wspieranie polskich cosplayerów na scenie międzynarodowej.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie kostiumu i zaprezentowanie go na scenie w trakcie konkursu oraz przed jurorami w trakcie oceny indywidualnej.
 6. Spośród uczestników zostanie wyłoniony jeden solista oraz jedna grupa dwu lub trzyosobowa. Nagrodzone osoby zyskają tytuł “Cosplayowej reprezentacji Polski” i na koszt organizatora oraz z jego wsparciem pojadą reprezentować Polskę podczas finałów European Cosplay Gathering w Paryżu (13-18 lipca 2022).

II Warunki uczestnictwa

 1. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które w dniu konkursu (tj. 18.06.2022) będą miały co najmniej 18 lat. 
 2. Uczestnicy mogą startować w konkursie indywidualnie (kategoria indywidualna), w duetach lub trójkach (kategoria grupowa). 
 3. Prezentowany kostium musi zostać wykonany przez noszącego go uczestnika własnoręcznie minimum w 80%. Pozostałe 20% może stanowić efekt pomocy przyjaciół i rodziny. 
 4. Prezentowany kostium nie może być nagrodzony lub wyróżniony (w tym wybrany w ramach eliminacji) w jakimkolwiek międzynarodowym konkursie cosplayowym. Poza tym wyjątkiem dopuszczalne jest zgłoszenie strojów już nagradzanych lub prezentowanych w innych konkursach. Nie jest dopuszczalne zgłaszanie kostiumów, które brały udział w konkursie Maskarada w latach poprzednich.
 5. Uczestnicy konkursu muszą posiadać obywatelstwo polskie, bądź kartę stałego pobytu i mieć możliwość potwierdzenia powyższych stosownymi dokumentami na życzenie organizatora. Uczestnik może startować w eliminacjach do konkursu European Cosplay Gathering tylko w jednym kraju w danym roku konkursowym. 
 6. Przez wzgląd na pandemię, organizatorzy finałów European Cosplay Gathering uchylają dotychczasowe ograniczenie i w konkursie brać mogą wszyscy cosplayerzy, w tym reprezentacje z lat poprzednich. 
 7. Uczestnicy poprzez przystąpienie do konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatną prezentację, powielanie i rozpowszechnianie zdjęć oraz nagrań zawierających ich podobizny, wykonanych podczas Pyrkonu w celach związanych z archiwizowaniem materiałów i promocją Pyrkonu, koordynatora oraz organizatora.
 8. Przystępując do konkursu, uczestnicy akceptują postanowienia regulaminu.

III Źródła i ilustracje referencyjne

 1. Prezentowane kostiumy muszą:
 • Pochodzić z jednego z poniższych źródeł: komiksy (w tym manga), filmy i seriale (w tym animowane i anime), gry (komputerowe, konsolowe lub mobilne), muzyka azjatycka (tzw. J-music). 
 • Ilustracje referencyjne (grafiki na podstawie których tworzono kostium) muszą pochodzić z oryginalnych źródeł czyli posiadać licencję. Oznacza to, że NIE przyjmujemy projektów własnych (OC), ani kostiumów tworzonych na bazie fanartów i splashy.
 • Dodatkowo, w przypadku kostiumów stworzonych na podstawie figurek lub lalek, zasady te podlegają zaostrzeniu. Dopuszczamy wyłącznie referencje/źródła w postaci figurek lub lalek produkowanych przez firmy będące właścicielami praw autorskich do prezentowanych postaci. Nie są dopuszczane figurki lub lalki firm trzecich, niezależnie od posiadanej przez nie licencji.
 1. W przypadku występów grupowych, kostiumy wszystkich uczestników muszą pochodzić z tego samego tytułu. (Przykładowo: grupa złożona z Ciri z gry Wiedźmin 3 oraz Thorgala z komiksów Thorgal nie zostanie przyjęta, a grupa złożona z Ciri oraz Geralta z gry Wiedźmin 3 zostanie przyjęta). 
 2. W przypadku występów grupowych nie można zgłaszać kostiumów postaci z różnych części tego samego tytułu/uniwersum. (Przykładowo: grupa złożona z Ciri z gry Wiedźmin 3 oraz Saskii z gry Wiedźmin 2 nie zostanie przyjęta, a grupa złożona z Saskii z gry Wiedźmin 2 i Geralta z gry Wiedźmin 2 zostanie przyjęta). 
 3. W przypadku sporów lub wątpliwości związanych z prawidłowością zgłoszeń lub licencji, ostateczna decyzja o dopuszczeniu kostiumu należy do organizatora konkursu.
 4. Prezentacja i strój nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe.

IV Kostiumy

 1. Prezentowany kostium musi zostać wykonany przez noszącego go uczestnika własnoręcznie minimum w 80%. Pozostałe 20% może stanowić efekt pomocy przyjaciół i rodziny. 
 2. Dopuszczalne są elementy kupne (np. peruki, soczewki, baza obuwia), jednak powinny stanowić jedynie dodatek do pracy własnej. 
 3. Wszelkie elementy niewykonane przez uczestnika własnoręcznie (kupne, zamówione u osób trzecich itp.) powinny zostać zakomunikowane podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego ORAZ podczas rundy jury. 
 4. Dopuszcza się użycie przy tworzeniu kostiumu technik maszynowych (np. druk 3D, laserowe wycinanie, frezowanie, czy druk na tkaninie), o ile uczestnik jest w stanie udokumentować/udowodnić/uzasadnić, że większa część pracy jest jego udziałem (przygotowanie pliku, obróbka, wykończenie). 
 5. Uczestnicy nie mogą zmieniać tonu swojej skóry, by upodobnić się do innego pochodzenia etnicznego niż ich własne. Dotyczy to zarówno istniejących ras, jak i postaci fantastycznych o cechach etnicznych zbliżonych do rzeczywistych. (Przykład: użycie aerografu by pomalować się na różowo celem upodobnienia do Persefony z komiksu “Lore Olympus” jest w porządku, nałożenie ciemnego makijażu by upodobnić się do księcia T’Challi z filmu “Black Panther” nie jest akceptowane w konkursie). Jednocześnie zaznaczamy, że brak takiego makijażu przy cosplayowaniu postaci o innej etniczności nie odbije się negatywnie na ocenie jury i nie będzie podstawą odejmowania punktów. 
 6. Dopuszczamy jedynie repliki broni stworzone przez uczestników, zalecając przy tym zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ich użyciu.

V Występy sceniczne

 1. Występ sceniczny musi stanowić własność uczestnika i nie może być kopią istniejących występów osób trzecich.
 2. Czas występów scenicznych to:
 • Dla występów indywidualnych nie dłużej niż 1 minuta 15 sekund. 
 • Dla występów grupowych nie dłużej niż 2 minuty 30 sekund. 
 1. Przedłużenie czasu występu przez może wiązać się z decyzją jury o karze punktowej lub dyskwalifikacji uczestnika.
 2. Każdy z występów obsługiwany będzie przez cztery osoby z obsługi scenicznej, które pomogą wnieść i rozstawić na scenie potrzebną scenografię oraz rekwizyty. Ze względu na konieczność powtórzenia w razie wygranej tego procesu na finałach w Paryżu, nie istnieje możliwość wnoszenia scenografii przez własnych helperów. W związku z tym:
 • Duża scenografia. Musi ważyć mniej niż 20 kilogramów, wymagać maksymalnie dwóch osób do przeniesienia i być możliwa do wniesienia ORAZ wyniesienia ze sceny w ciągu 15 sekund. 
 • Średnia scenografia. Musi ważyć mniej niż 10 kilogramów, wymagać maksymalnie jednej osoby do przeniesienia i być możliwa do wniesienia ORAZ wyniesienia ze sceny w ciągu 15 sekund. 
 • Mała scenografia. Musi ważyć mniej niż 3 kilogramy, wymagać maksymalnie jednej osoby do przeniesienia i być możliwa do wniesienia ORAZ wyniesienia ze sceny w ciągu 15 sekund. 
 • Rekwizyty trzymane przez cosplayera w rękach nie wliczają się do powyższego limitu.
 1. Uczestnik jest odpowiedzialny za stabilność oraz wytrzymałość swoich rekwizytów i scenografii. Przedmioty te powinny być na tyle trwałe, by nie uległy zniszczeniu podczas przenoszenia i nie wymagały w tym względzie poświęcania dodatkowej uwagi.
 2. Na scenie mogą znajdować się wyłącznie rekwizyty i akcesoria zaprezentowane wcześniej poprzez formularz zgłoszeniowy.
 3. W przypadku sporów lub wątpliwości związanych z prawidłowością zgłoszonych rekwizytów lub scenografii i ich stosowności względem prezentacji na scenie, ostateczna decyzja o dopuszczeniu elementów występu należy do organizatora konkursu.
 4. Użycie ognia i pirotechniki na scenie jest zakazane. Dotyczy to m.in. takich elementów jak fajerwerki, petardy, iskrowniki, zapalniczki, świeczki, papier błyskowy.
 5. Użycie płynów na scenie jest zakazane. Dotyczy to m.in. takich elementów jak pełne butelki, pistolety na wodę.
 6. Użycie confetti oraz brokatu sypkiego na scenie  jest zakazane.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania dowolnego występu scenicznego w przypadku wystąpienia podejrzenia, że występ może stanowić zagrożenie dla uczestnika lub najbliższej publiczności.
 8. Do dyspozycji uczestników podczas próby oraz w czasie konkursu jest prostokątna scena połączona z wybiegiem (scena 8×15 metrów z dostawionym wybiegiem 8×2 metry, tworzą wspólnie kształt litery T), oświetlenie kolorowe oraz nagłośnienie wraz z obsługą techniczną (bez mikrofonów).
 9. Uczestnik powinien dla własnego bezpieczeństwa zachować odstęp od krawędzi sceny.
 10. Akceptowane formaty podkładu i nagrań wideo dla uczestników to mp3 dla plików audio oraz mp4 dla plików wideo. W przypadku nagrań wideo, konieczne jest wykorzystanie jakości Full HD.
 11. Uczestnicy NIE będą mieli dostępu do mikrofonów na czas występów. Wszelkie dialogi, efekty dźwiękowe i monologi należy zawrzeć w nagranej wcześniej ścieżce dźwiękowej. Dozwolone jest korzystanie z fragmentów oficjalnych nagrań i ścieżek dźwiękowych z gier, filmów itp. 
 12. Dialogi i nagrania powinny być przygotowane w językach zrozumiałych dla publiczności. W przypadku eliminacji na Pyrkonie jest to polski i angielski. (Zwycięzcy zostaną poproszeni o zaprezentowanie na finałach w Paryżu podkładu w języku angielskim lub francuskim). 
 13. Niedopuszczalne jest używanie wulgarnego języka oraz zachowanie obsceniczne lub naruszające dobra osób trzecich. Niezastosowanie się do niniejszego punktu grozi dyskwalifikacją.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie uczestnika konkursu.

VI Zgłoszenia

 1. Uczestnicy zgłaszają się do konkursu poprzez jeden z dwóch (występy indywidualny i grupowy) formularzy zgloszeniowych, dostępnych na stronie www.pyrkon.pl
 2. Zgłoszenia przyjmowane są do 23:59, 06.06.2022.
 3. Uczestnicy powinni przygotować się na to, że formularz zgłoszeniowy ma takie elementy jak miejsce na:
 • ilustracje referencyjne stroju oraz wszystkich rekwizytów (dobrej jakości grafiki-źródła, na których wzorowano się tworząc strój; na podstawie podobieństwa stroju do ilustracji referencyjnych jury przyznaje część punktacji),
 • zdjęcia progressu (zdjęcia prezentujące pracę uczestnika nad strojem, udowadniającą pracę własną, jaką w niego włożył, max. 30 zdjęć na kostium),
 • zdjęcia gotowego lub niemal gotowego stroju oraz wszystkich rekwizytów,
 • spis elementów wykonanych i niewykonanych własnoręcznie,
 • opis prezentacji,
 • opis oświetlenia,
 • plik z podkładem muzycznym lub podkładem wideomuzycznym (mp3 lub mp4).

VII Przebieg konkursu

 1. Przez wzgląd na konieczność ograniczenia liczby występów scenicznych oraz zapewnienia wysokiej jakości show, konkurs składa się z kilku etapów.
 2. Do 06.06.2022 r. do godziny 23:59 przyjmowane są zgłoszenia poprzez formularze dostępne na stronie internetowej www.pyrkon.pl. Oddzielny formularz jest dla występów solowych, a oddzielny dla grupowych. O tym, co powinno znaleźć się w zgłoszeniu można przeczytać w punkcie VI niniejszego regulaminu. Zgłoszenia niekompletne nie będą brane pod uwagę.
 3. Do 08.06.2022 r. do godziny 23:59 Organizatorzy dokonują wyboru uczestników, którzy wezmą udział w dalszej rywalizacji. Głównym kryterium wyboru są jakość kostiumu oraz przedstawiony pomysł na prezentację sceniczną. Wyniki tego etapu zostaną przekazane uczestnikom za pomocą e-maili.
 4. W trakcie Pyrkonu uczestnicy, o których mowa w ust. 2, biorą udział w:
 • Próbie scenicznej – obowiązkowej, wskazanej ze względu na specyficzny kształt sceny (układ litery T). Próba odbędzie się w godzinach wieczornych w piątek oraz/lub porannych w sobotę. Każdy uczestnik, który w zgłoszeniu wskaże zapotrzebowanie na próbę sceniczną, otrzyma indywidualny czas na scenie. O indywidualnej godzinie próby scenicznej uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed festiwalem.
 • Rundzie jury – indywidualnym spotkaniu z jury, trwającym nie więcej niż 5 minut na uczestnika (max. 10 na grupę), służącym do obejrzenia prezentowanego kostiumu z bliska przez sędziów oraz zadaniu pytań dodatkowych dotyczących jego wykonania. Uczestnicy występujący wspólnie na scenie na rundę jury wchodzą razem, mając po 5 minut na uczestnika (jednak nie więcej niż 10 minut na całą grupę). Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty związane z oceną kostiumu. Kolejność prezentacji podczas rundy jury zależy od rozmiarów i czasu zakładania kostiumu przez uczestnika. Wszystkie rundy odbędą się w sobotę. O indywidualnej godzinie rundy uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową przed festiwalem.
 • Prezentacji scenicznej – występie na dużej scenie (późne popołudnie w sobotę), prezentującym kostium/postać przed widownią. Podczas tej części sędziowie (niejawnie) przyznają punkty za prezentację. O tym, co powinno znaleźć się w występie scenicznym można przeczytać w punkcie V niniejszego regulaminu.
 1. Indywidualny czas występu i rundy, podany uczestnikom w e-mailach przed Pyrkonem, jest czasem przybliżonym i może ulec zmianie w zależności od przebiegu konkursu. Uczestnicy będą na bieżąco informowani o zmianach.
 2. Nieobecność uczestnika na jednej z ocenianych części skutkuje dyskwalifikacją. Zastosowane zostaną wobec uczestnika obostrzenia, opisane w punkcie “XI Dyskwalifikacje i upomnienia” niniejszego regulaminu.
 3. Rozdanie nagród odbywa się na scenie około pół godziny po występach scenicznych. Wyłonienie zwycięzców odbywa się na podstawie sumy przyznanych punktów oraz dyskusji jury.
 4. Po zakończeniu konkursu, jury będzie dostępne dla zainteresowanych uczestników, celem udzieleniu informacji związanych z tegoroczną edycją konkursu oraz wskazówek i rad dotyczących przyszłych edycji.

VIII Ocena jury

 1. Każdy uczestnik może otrzymać od jury następującą punktację (łącznie 60 punktów):
 • Za kostium:

o Zgodność z ilustracją referencyjną (0-10 punktów),

o Precyzja w oddaniu detalu, szczegóły (0-10 punktów),

o Różnorodność i trudność zastosowanych technik (0-10 punktów)

 • Za występ sceniczny:

o Prezentacja sceniczna i aktorstwo (0-15 punktów)

o Przygotowanie oprawy: nagrane media, użycie scenografii i rekwizytów (0-5 punktów)

o  Kreatywność i aspekt rozrywkowy (0-10 punktów)

 1. Scenografia i rekwizyty sceniczne nie są uwzględniane w ocenie kostiumu. Punktami może zostać nagrodzone ich wpływ na występ oraz/i zasadne użycie podczas występu.
 2. Wyłącznie rekwizyty i akcesoria użyte i zaprezentowane na scenie będą uwzględniane w ocenie kostiumu.
 3. Kostium podczas prezentacji scenicznej musi być w 100% kostiumem prezentowanym na rundzie jury i musi być noszony w ten sam sposób. Jury ma prawo do obniżenia punktacji za zmiany dotyczące m.in. takich elementów jak buty, elementy stroju, makijaż, rekwizyty, akcesoria, efekty specjalne. 
 4. Proste poprawki (np. odświeżenie makijażu) naniesione na kostium przed wejściem na scenę będą tolerowane, o ile nie naruszają powyższego punktu. 
 5. Kluczowym kryterium oceny jury jest “równowaga” pomiędzy kostiumem a występem scenicznym. Zwycięstwo i tytuł reprezentanta może otrzymać tylko osoba, która wyróżnia się zarówno wysoką oceną występu scenicznego, jak i kostiumu

IX Nagrody

 1. Spośród uczestników zostaną wyłonieni:
 • I miejsce. Reprezentant Polski w kategorii indywidualnej.
 • II miejsce. Vice-reprezentanta Polski w kategorii indywidualnej.
 • I miejsce. Reprezentacja Polski: grupa.
 • II miejsce. Vice-reprezentacja Polski w kategorii grupowej.
 • Organizator może wręczyć wybranym uczestnikom dodatkowe wyróżnienia.
 1. Osoby nagrodzone I miejscem (jeden solista, jedna grupa dwu lub trzyosobowa) zyskają tytuł “Cosplayowej reprezentacji Polski” i na koszt organizatora oraz z jego wsparciem pojadą reprezentować Polskę podczas finałów European Cosplay Gathering w Paryżu (13-18 lipca 2022). 
 2. W przypadku, gdy nagrodzona I miejscem osoba lub grupa nie może uczestniczyć w finałach, jej obowiązki przejmuje vice-reprezentant lub vice-reprezentacja z miejsca II. 
 3. W przypadkach tego wymagających sponsor nagrody finansowej odprowadzi podatek od nagrody na konto właściwego Urzędu Skarbowego, zgodnie z aktualną Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo, by w wyjątkowych sytuacjach zmienić wysokość nagrody, nie przyznać ją lub odebrać.
 5. Nie istnieje możliwość wymiany nagród rzeczowych na ich równowartość pieniężną.
 6. Nieodebranie nagród przez zwycięzcę w terminie 30 dni od zakończenia Pyrkonu tożsame jest ze zrzeczeniem się wygranej

X Jury

 1. Runda jury przebiega w języku polskim, opcjonalnie angielskim. O języku rundy jury uczestnicy zostaną poinformowani drogą e-mailową. 
 2. W skład jury wchodzi troje znanych specjalistów związanych z cosplayem, tworzeniem kostiumów i rekwizytów, projektowaniem, charakteryzacją, występami scenicznymi, fantastyką. Informacje o składzie jury zostaną podane do wiadomości przed rozpoczęciem konkursu za pomocą strony www.pyrkon.pl

XI Dyskwalifikacje i upomnienia

 1. W zależności od rangi przewinienia, organizatorzy mogą wystosować upomnienie lub dokonać dyskwalifikacji uczestnika (odmówić mu dalszego udziału w bieżącej edycji konkursu, nie uwzględnić w punktacji końcowej, zażądać natychmiastowego opuszczenia zaplecza scenicznego) i/lub odmówić udziału w kolejnych edycjach konkursu.
 2. Upomnienia oraz dyskwalifikacja rozpatrywane są przez koordynatorkę konkursu w następujących przypadkach:
 • uczestnik w sposób celowy zniszczył lub uszkodził kostium, rekwizyty lub scenografię należące do innej osoby biorącej udział w konkursie,
 • uczestnik wykazał się zachowaniem o niesportowym charakterze, w szczególności brakiem kultury wobec innych uczestników konkursu lub obsługi festiwalu,
 • wystąpiła przemoc werbalna lub fizyczna ze strony uczestnika w stronę innego uczestnika festiwalu,
 • uczestnik nie stawił się na rundzie jury lub swoim występie scenicznym bez podania powodu lub za powód podając własne zaniedbanie (np. nieukończenie kostiumu na czas, zmianę zdania, wycofanie się części grupy, nieprzygotowanie do występu scenicznego). Podpunkt ten nie dotyczy osób, u których wystąpiły poważne problemy zdrowotne lub względy losowe, uniemożliwiające kontynuowanie uczestnictwa.
 1. Każdy przypadek upomnienia lub dyskwalifikacji rozpatrywany jest indywidualnie przez koordynatorkę konkursu.

XII Dane osobowe

Organizator jest administratorem danych osobowych – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) Uczestników Konkursu. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji) przetwarzane są wyłącznie, w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego jego przeprowadzenia, w  szczególności w celu poinformowania o wygranej oraz wydania Nagrody. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu wyłącznie podmiotom, które współpracują z nim przy jego urządzeniu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Uczestnicy podają dane na zasadach dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem uzyskania możliwości wzięcia udziału w Konkursie.  


Kontakt do koordynatorki Maskarady, Zofii Skowrońskiej z Zula Costumes:
[email protected]
tel. 609 385 832