Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin promocji Bimba dla Pyrkonowiczów

Regulamin promocji Bimba dla Pyrkonowiczów

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Festiwalu Fantastyki Pyrkon, zwanego dalej PYRKONEM, jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era” z siedzibą  w Poznaniu, zwane dalej Organizatorem.
 2. PYRKON odbywa się w dniach 14 –16 czerwca 2024.
 3. Operatorem przejazdów jest Zakład Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu zwany dalej ZTM.

Promocja

 1. Organizator wraz z ZTM oferują uczestnikom PYRKONU przejazdy komunikacją miejską w cenie biletu 3-dniowego oraz 1-dniowego.
 2. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup biletu 3-dniowego i/lub biletu 1-dniowego oraz zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu.
 3. Bilet 3-dniowy podlega wymianie na identyfikator 3-dniowy, który uprawnia posiadacza do poruszania się środkami komunikacji miejskiej zarządzanymi przez ZTM w 14 –16 czerwca 2024.
 4. Bilet 1-dniowy podlega wymianie na identyfikator 1-dniowy uprawnia posiadacza do poruszania się środkami komunikacji miejskiej zarządzanymi przez ZTM w dniu ważności biletu. Odpowiednio:
  1. piątek – w dniu 14. czerwca
  2. sobota – w dniu 15. czerwca
  3. niedziela – w dniu 16. czerwca
 5. Identyfikator należy posiadać przy sobie i okazywać na każde żądanie osób uprawnionych wraz z dokumentem tożsamości (wyjątkiem są posiadacze biletów ulgowych podróżujący z rodzicami, którzy potwierdzą tożsamość).
 6. Każdy identyfikator, który uprawnia do poruszania się środkami komunikacji ZTM posiada logo ZTM oraz okres w którym obowiązują nieodpłatne przejazdy.
 7. Przejazdy środkami komunikacji ZTM mogą odbywać się ramach stref A, B, C, D. Więcej na temat stref taryfowych na stronie: https://www.ztm.poznan.pl/pl/cennik/strefy-biletowe/
 8. Wszelkie uwagi dotyczące promocji można zgłaszać na stronie https://pyrkon.pl/kontakt/  lub osobiście w biurze festiwalowym w pawilonie 10.