Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin zapisów na Warsztaty – Pyrkon 2024

Regulamin zapisów na Warsztaty – Pyrkon 2024

.

Regulamin zapisów na warsztaty na Festiwalu Fantastyki Pyrkon

 1. Niniejszy regulamin powstał celem określenia zasad zapisów na warsztaty na Festiwalu Fantastyki Pyrkon.
 2. Zapisy dotyczą wybranych warsztatów, oznaczonych w programie poprzez tag “zapisz się” (do wyboru po lewej stronie listy dostępnej na https://pyrkon.pl/program-pyrkonu/).
 3. Zapisy dokonywane są poprzez formularze google forms, do których linki podane są na dedykowanej podstronie na www.pyrkon.pl, która zostanie dnia 5.06.2024, umieszczona na platformie Facebook i Instagram oraz na podstronie Strefy Warsztatowej. Zapisy dokonywane w inny sposób nie będą brane pod uwagę.
 4. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 8.06.2024 do godziny 23:59:59 czasu CEST lub wyczerpania miejsc (pod pojęciem wyczerpania miejsc rozumie się wypełnienie 100% miejsc na liście podstawowej i 100% miejsc na liście rezerwowej. Liczba miejsc na liście rezerwowej i podstawowej jest taka sama).
 5. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 6. Jednokrotne wypełnienie jednego formularza to zgłoszenie od jednej osoby. Organizator nie przewiduje możliwości zapisu więcej niż jednej osoby poprzez jedno zgłoszenie.
 7. W wypadku zdublowania zgłoszenia na dane jednej osoby, rozpatrywane będzie ono tylko raz.
 8. Formularz zbiera adresy mailowe zaś jego wypełnienie wymaga zalogowania się przy pomocy adresu email (w trybie standardowym google forms).
 9. Organizatorzy poinformują uczestników o wpisanie na listę zakwalifikowanych lub listę rezerwową do dnia 13.06.2024 włącznie. Informacja zostanie przekazana drogą mailową, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 10. Prowadzący otrzyma listy zgłoszeń w formie drukowanej na nie mniej niż 10 minut do rozpoczęcia warsztatów.
 11. Aby skutecznie skorzystać z potwierdzonego mailowo miejsca na warsztatach, należy stawić się na miejscu nie później niż 10 minut przed ich rozpoczęciem.
 12. Prowadzący ma prawo do sprawdzenia listy obecności na 10 lub mniej minut przed rozpoczęciem warsztatu.
 13. W wypadku, gdy na 10 minut przed rozpoczęciem warsztatu nie stawili się wszyscy zakwalifikowani z listy, prowadzący ma prawo przyjąć osoby z listy rezerwowej w liczbie nieprzekraczającej deklarowanej w zapisach pojemności warsztatów.
 14. W wypadku, gdy 5 minut przed startem warsztatów, po sprawdzeniu obecności listy podstawowej i rezerwowej nadal są wolne miejsca, prowadzący ma prawo przyjąć inne osoby oczekujące pod salą, nie przekraczając deklarowanej w zapisach pojemności warsztatów.
 15. Po rozpoczęciu warsztatów nie ma możliwości dołączenia do nich.
 16. Organizator nie odpowiada za odwołanie warsztatów, spóźnienia prowadzących lub inne czynniki niezależne.
 17. W trakcie prowadzenia warsztatów i uczestnictwa w warsztatach wszystkich obowiązuje ogólny regulamin imprezy dostępny na stronie: https://pyrkon.pl/regulamin-festiwalu-fantastyki-pyrkon/.
 18. W sprawach spornych decyduje organizator strefy lub równorzędny organizator. Decyzja organizatora uznawana jest za ostateczną.