Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN Discord
Strona główna » Zostań Dyżurnym Mistrzem Gry

Zostań Dyżurnym Mistrzem Gry

Co oferujemy:

 • wejściówka na Pyrkon – dlatego nie kupujcie jeszcze biletu w przedsprzedaży! 😉 Odpowiedzi na swoje zgłoszenia dostaniecie na tyle wcześnie, byście w razie potrzeby nadal mogli kupić go w niższej cenie;
 • unikalna koszulka Mistrza Gry;
 • ciepły posiłek każdego dnia Pyrkonu;
 • dostęp do zaplecza RPGralni, gdzie można w spokoju przygotować się do sesji;
 • dostęp do kawy i herbaty na zapleczu (jesteśmy eko, weźcie swoje kubeczki!);
 • dla zainteresowanych dostęp do Strefy Wypoczynkowej.

Obowiązki:

 • Dyżurny Mistrz Gry jest zobowiązany do odbycia minimum 12 godzin dyżuru w godzinach wyznaczonych przez organizatorów, dokładny zakres dyżuru jest ustalany indywidualnie.
 • DMG zobowiązany jest do zgłoszenia się do dyżurującego organizatora lub przegżdacza przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu dyżuru. DMG powinien zgłosić się na dyżur minimum 10 minut przed jego rozpoczęciem.
 • Przed pierwszym dyżurem każdy DMG powinien podpisać umowę wolontariacką.
 • W przypadku, gdy na 2 godziny przed końcem zaplanowanego dyżuru nie będzie chętnych do gry, DMG ma prawo zgłosić się do dyżurującego organizatora lub przegżdacza i zakończyć dyżur przed czasem.
 • Celem inicjatywy DMG jest pokazanie RPG jak największej liczbie osób. Prosimy o nieprowadzenie sesji jedynie dla swoich znajomych oraz o danie szansy zagrania różnym osobom.
 • DMG zobowiązany jest do pilnowania porządku i przestrzegania regulaminu Pyrkonu w trakcie prowadzonych przez siebie sesji.

Zalecenia organizatorów:

 • Sugerujemy, aby DMG miał przygotowaną przynajmniej jedną gotową przygodę, wraz z gotowymi postaciami dla graczy, którą może poprowadzić natychmiast.
 • W miarę możliwości zachęcamy do przygotowywania krótkich przygód, tak abyście w trakcie jednego dyżuru mogli poprowadzić sesje w więcej niż jednej grupie.
 • Po Pyrkonie każdego DMG prosimy o wypełnienie ankiety, którą prześlemy mailem.
 • Każdego DMG prosimy o feedback w trakcie trwania Pyrkonu. Prosimy o przekazywanie go dyżurnym przegżdaczom lub organizatorom RPGralni.

Uwaga! Dyżurnym Mistrzem Gry może zostać tylko osoba, która ukończyła 16 lat. Jeśli w momencie zgłoszenia nie macie ukończonych 18 lat, powinniście załączyć do formularza zgłoszeniowego zgodę rodzica/opiekuna.