Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl

Strona główna » Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

  1. Niniejszy Regulamin RPGralni reguluje zasady działania tej strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2023. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.
  2. RPGralnia to przestrzeń w pawilonie nr 8 przeznaczona do grania w gry fabularne.
  3. RPGralnia jest dostępna dla uczestników całodobowo od godziny 12 w piątek, 16 czerwca, do godziny 16 w niedzielę, 18 czerwca 2023 roku.
  4. Osoby chcące zająć stolik w RPGralni powinny w pierwszej kolejności zgłosić się Punktu Obsługi Mistrzów oraz Graczy Erpegie (POMoGE), gdzie zostanie im przydzielone miejsce. Punkt będzie otwarty od godziny 14 w piątek.
  5. Osoby zajmujące stoliki w RPGralni bez zgody Organizatorów, nie biorące udziału w trwającej rozgrywce, mogą zostać poproszone o zwolnienia miejsca zainteresowanym graczom.
  6. Aby zgłosić sesję należy skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie roleplay.pyrkon.pl. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo w zajmowaniu wolnych stolików będą miały sesje zgłoszone. 
  7. Na terenie RPGralni obowiązuje zakaz puszczania muzyki
  8. Zabrania się przestawiania stołów oraz krzeseł bez zgody Organizatorów.
  9. Na terenie RPGralni zabrania się jedzenia oraz picia, z wyjątkiem osób biorących udział w Grach.
  10. Na terenie RPGralni zabrania się spania. Osoby, które nie będą stosować się do tego zakazu, zostaną obudzone i poproszone o natychmiastowe opuszczenie Strefy, niezależnie od pory.