Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Pyrkon Logo Pyrkon
Strona główna » Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

  1. Niniejszy Regulamin RPGralni reguluje zasady działania tej strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2019. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.
  2. RPGralnia to przestrzeń w pawilonie nr 7 przeznaczona do grania w gry fabularne.
  3. RPGralnia jest dostępna dla uczestników całodobowo od godziny 10 w piątek, 26 kwietnia, do godziny 18 w niedzielę, 28 kwietnia 2019 roku.
  4. Osoby chcące zająć stolik w RPGralni powinny w pierwszej kolejności zgłosić się Punktu Obsługi Mistrzów oraz Graczy Erpegie (POMoGE), gdzie zostanie im przydzielone miejsce. Punkt będzie otwarty od godziny 14 w piątek.
  5. Osoby zajmujące stoliki w RPGralni bez zgody Organizatorów, nie biorące udziału w trwającej rozgrywce, mogą zostać poproszone o zwolnienia miejsca zainteresowanym graczom.
  6. Na terenie RPGralni obowiązuje zakaz puszczania muzyki
  7. Zabrania się przestawiania stołów oraz krzeseł bez zgody Organizatorów.
  8. Na terenie RPGralni zabrania się jedzenia oraz picia, z wyjątkiem osób biorących udział w Grach.