Przeskocz do treści
Instagram Twitter Facebook Search Arrow right YouTube Sign In Sign Out Register User Print Arrow left Logo Date Slogan PL Slogan EN Discord
Strona główna » Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

  1. Niniejszy Regulamin RPGralni reguluje zasady działania tej Strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2022. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2022. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.
  2. RPGralnia to przestrzeń na antresoli w pawilonach 6A i 6B przeznaczona do grania w gry fabularne.
  3. RPGralnia jest dostępna dla uczestników całodobowo od godziny 10:00 w piątek, 17 czerwca do godziny 18:00 w niedzielę, 19 czerwca 2022 roku. 
  4. Osoby chcące zająć stolik w RPGralni powinny w pierwszej kolejności zgłosić się do Punktu Obsługi Mistrzów oraz Graczy Erpegie (POMoGE), gdzie zostanie im przydzielone miejsce. Punkt będzie otwarty od godziny 14:00 w piątek. 
  5. Osoby zajmujące stoliki w RPGralni bez zgody Organizatorów, niebiorące udziału w trwającej rozgrywce, mogą zostać poproszone o zwolnienie miejsca zainteresowanym graczom. 
  6. Na terenie RPGralni obowiązuje zakaz puszczania muzyki. 
  7. Zabrania się przestawiania stołów oraz krzeseł bez zgody Organizatorów. 
  8. Na terenie RPGralni zabrania się jedzenia oraz picia. Zakaz ten nie dotyczy osób, które biorą udział w Grach. 
  9. Na terenie RPGralni zabrania się spania. Osoby, które nie będą stosować się do tego zakazu, zostaną obudzone i poproszone o natychmiastowe opuszczenie Strefy, niezależnie od pory.