Festiwal Fantastyki 13-15.06.2025 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

Regulamin RPGralni

 1. Niniejszy Regulamin RPGralni reguluje zasady działania tej strefy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024. Stosowane poniżej definicje są spójne z definicjami wyjaśnionymi w regulaminie głównym.
 2. RPGralnia to przestrzeń w pawilonie nr 8 przeznaczona do grania w gry fabularne.
 3. RPGralnia jest dostępna dla uczestników całodobowo od godziny 12:00 w piątek, 14. czerwca 2024, do godziny 17:00 w niedzielę, 16. czerwca 2024 roku.
 4. Osoby chcące zająć stolik w RPGralni powinny w pierwszej kolejności zgłosić się Punktu Obsługi Mistrzów oraz Graczy Erpegie (POMoGE), gdzie zostanie im przydzielone miejsce. Punkt będzie otwarty od godziny 14 w piątek. We wcześniejszych godzinach prosimy o zajmowanie stolików poza strefą oznaczoną kolorem zielonym.
 5. Osoby zajmujące stoliki w RPGralni bez zgody Organizatorów, nie biorące udziału w trwającej rozgrywce, mogą zostać poproszone o zwolnienia miejsca zainteresowanym graczom.
 6. Aby zgłosić sesję należy skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie roleplay.pyrkon.pl. W przypadku braku miejsc pierwszeństwo w zajmowaniu wolnych stolików będą miały sesje zgłoszone. 
 7. Na terenie RPGralni obowiązuje zakaz puszczania muzyki
 8. Zabrania się przestawiania stołów oraz krzeseł bez zgody Organizatorów.
 9. Na terenie RPGralni zabrania się jedzenia oraz picia, z wyjątkiem osób biorących udział w Grach.
 10. Na terenie RPGralni zabrania się spania. Osoby, które nie będą stosować się do tego zakazu, zostaną obudzone i poproszone o natychmiastowe opuszczenie Strefy, niezależnie od pory.
 11. W przypadku odbywania się na terenie RPGralni zorganizowanych atrakcji, strefa dostępna dla uczestników do wolnej gry może zostać ograniczona lub zamknięta.