Festiwal Fantastyki 14.06.2024 Poznań
pl
Mapa Program Kup bilet

Strona główna » Regulamin turnieju Pokémon TCG na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

Regulamin turnieju Pokémon TCG na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024

I. Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Turnieju Pokemon Tcg  na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024 dalej “Turniej”, jest Stowarzyszenie Klub Fantastyki Druga Era, dalej zwany “Organizatorem” .
 2. Turniej odbywa się podczas Festiwalu Fantastyki Pyrkon, odbywającego się w dniach od 14.06 do 16.06 2024r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w Poznaniu dalej Festiwal.
 3. Turniej ma na celu utrwalenie zasad gry Pokemon TCG oraz popularyzowania gry i jej sceny turniejowej.
 4. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w konkursie jest prawo polskie.
 5. Ostateczne decyzje odnośnie kwestii organizacyjnych przebiegu Turnieju podejmuje Organizator. 
 6. Zapisanie się na turniej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

II. Warunki Uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa jest zakup biletu na Festiwal i wymienienie go na identyfikator.
 2. Godziny odbywania się turnieju są dostępne na stronie Festiwalu https://pyrkon.pl/program-pyrkonu/
 3. Zapisy na turniej będą prowadzone 30 min przed turniejem u sędziego.
 4. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania wcześniej przygotowanej listy kart (Dotyczy formatu Standard).
 5. W zależności od formatu, karty dopuszczane na turniejach:
 • Standard – obowiązuje rotacja z dnia 5 kwietnia 2024r.
 • Battle Deck – Konieczność posiadania kompletnego zestawu kart Battle Deck lvl 1 bez przeróbek.
 1. Talie muszą być zakoszulkowane w sposób uniemożliwiający ich znaczenie.

III. Kategorie wiekowe

 1. w zależności od frekwencji, może być przeprowadzony podział na kategorie wiekowe.

IV.Przebieg turniejów.

 1.  Turniej rozgrywany będzie według oficjalnych zasad Pokemon TCG.
 2.  Turnieje Standard będą prowadzone sposobem mieszanym: SWISS oraz przeprowadzenie rozgrywek między Top graczy (Ilość osób biorących udział w rozgrywkach Top zależeć będzie od frekwencji). W przypadku niewystarczającej liczby graczy sędzia może zrezygnować z rozgrywania Top.
 3. Turniej Battle Deck będzie rozgrywany formatem SWISS.
 4. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwać będzie oficjalny sędzia Turnieju.
 5. W trakcie trwania turniejów wymagane od uczestników jest zachowanie kultury osobistej oraz szacunek do innych uczestników.

V. Nagrody

 1. Pula nagród na każdy turniej będzie ogłoszona najpóźniej  w momencie rozpoczęcia zapisów na dany turniej.
 2. Podział nagród zostanie ogłoszony najpóźniej po drugiej rundzie.
 3. Rozdanie nagród nastąpi po zakończeniu ostatniej rundy SWISS lub finałowej partii Top przez sędziego prowadzącego turniej. 
 4. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu turnieju, po jego zakończeniu, we wskazanym przez Organizatora miejscu. Brak ich odebrania w wyznaczonym czasie i miejscu, oznacza rezygnację z otrzymania nagrody i zrzeczenie się przez uczestnika z jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
 5. Nieodebrane przez uczestników Turnieju nagrody, wracają do dyspozycji Organizatora. 

VI. Zapisy końcowe

W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem, zastosowanie ma:

Regulamin Festiwalu

oraz

Regulamin konkursów i turniejów na Festiwalu Fantastyki Pyrkon 2024.